Teksty są przeznaczone do użytku wewnętrznego na potrzeby formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich i są objęte prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie przez kopiowanie i zamieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody redakcji 


Grupy dzielenia
Spotkanie 2 : Oczekiwanie na Eucharystię

Spotkanie 2 : Oczekiwanie na Eucharystię


Spotkanie 1 : Skarb do odkrycia

Spotkanie 1: Skarb do odkrycia