Teksty są przeznaczone do użytku wewnętrznego na potrzeby formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich i są objęte prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie przez kopiowanie i zamieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody redakcji 


Grupy dzielenia
Spotkanie 9: Przeistoczenie

Spotkanie 9: Przeistoczenie


Spotkanie 8: Ojcze nasz

Spotkanie 8: Ojcze nasz


Spotkanie 7: Ofiarowanie darów

Spotkanie 7: Ofiarowanie darów


Spotkanie 6: Kazanie

Spotkanie 6: kazanie


Spotkanie 5: Słuchanie Słowa Bożego

Spotkanie 4: Akt pokuty

Spotkanie 3: Znak krzyża


Spotkanie 3: Znak krzyża

Spotkanie 3: Znak krzyża


Spotkanie 2 : Oczekiwanie na Eucharystię

Spotkanie 2 : Oczekiwanie na Eucharystię


Spotkanie 1 : Skarb do odkrycia

Spotkanie 1: Skarb do odkrycia