Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Nie można budować wspólnoty bez bliskości. Nie można zaprowadzać pokoju bez bliskości. Nie można czynić dobra, nie będąc blisko. Jezus mógł przecież powiedzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On się zbliża do chorego i dotyka go. Co więcej, dotykając nieczystego, sam staje się nieczysty. I to jest tajemnica Jezusa: bierze na siebie nasze brudy, nasze nieczystości.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 26.06.2015)

Śpiewnik RRN


W tym miejscu pragniemy prezentować pieśni, które powstały i ciągle powstają w naszym Ruchu. Będziemy zamieszczać ich opracowania i nagrania, które można później wykorzystywać w naszych wspólnotach.W każdy czwartek pojawi sie nowa "piosenka tygodnia".

Zapraszamy do nadsyłania Waszych własnych melodii i tekstów. Zostaną one opublikowane na tej stronie po konsultacjach z osobami odpowiedzialnymi za muzykę w RRN (aktualnie ks.Aleksander Werstler z Koordynacji Krajowej). Utwory można wysyłać na adres spiewnik@rrn.info.pl

Dopomóż mi Panie


Słowa: św. siostra Faustyna Kowalska
Opracowanie: Monika Siemaszko
Muzyka: Artur Przybylak
Wykonanie: Dzieci uczestniczące w rekolekcjach letnich RRN w Jastarni 2019

Dopomóż mi Panie (plik mp3) *
   
    C	F	  C	   G	   C (FCG)
1. Dopomóż mi Panie, by miłosierne były moje oczy
	C		F	   C		G     C (FCG)
By w ludziach zła nie szukać, lecz piękna i udzielać im pomocy.

	d	 G
Ref. Dopomóż mi Panie
  C	  A7
Dopomóż mi Panie
  d	  G	    C – F/C
Dopomóż mi Panie Boże mój

2. Dopomóż mi Panie, by miłosierne były moje uszy
By nie być nigdy głuchym na dźwięki prośby, która mnie poruszy.

3. Dopomóż mi Panie, by miłosierny był mój język także.
By słowem nie krzywdzić, pocieszyć i przebaczyć za to zawsze.

4. Dopomóż mi Panie, by miłosierne były moje ręce
By innych chcieć wyręczać, przyjmując zawsze to, co jest trudniejsze.

5. Dopomóż mi Panie, by miłosierne były moje nogi
By spieszyć się na pomoc  mimo zmęczenia i dalekiej drogi.

6. Dopomóż mi Panie, by miłosierne było moje serce
By czuć nim razem z ludźmi, co cierpią płaczą, znoszą trud i  nędze.*To nagranie jest objęte prawem autorskim. Autorzy i wykonawcy wyrażają zgodę na jego prywatne odtwarzanie. W celu dalszego rozpowszechniania nagrania przez kopiowanie, zamieszczanie na stronach internetowych itp., a także odtwarzania publicznego oraz wykorzystania w celach komercyjnych należy zwrócić się do redakcji z prośbą o pisemną zgodę.

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000