Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Zapamiętajmy te trzy słowa jako znak: czynić, słuchać, mówić. Ktoś, kto jedynie mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem, nie jest prawdziwym chrześcijaninem, bo ostatecznie wszystko upadnie, jako że nie stoi na skale miłości Bożej, nie jest trwałe jak skała. Ktoś, kto umie słuchać i ze słuchania czyni na mocy słowa pochodzącego od kogoś innego, a nie własnego, ten pozostanie stały.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 25.06.2015)

Rok formacyjny 2022/2023


Materiały na spotkania małżeńskie

cykl V

Materiały dla grup dzielenia na rok formacyjny 2022/2023: „Wybieram wszystko, czego Ty pragniesz”.

Teksty dla grup dzielenia w roku formaycjnym 2022/2023 zostały opracowane na podstawie materiałów, z których korzystali kapłani głoszący konferencje podczas rekolekcji wakacyjnych RRN pod tym samym tytułem.

Teksty są przeznaczone do użytku wewnętrznego na potrzeby formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich i są objęte prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie przez kopiowanie i zamieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody redakcji 

Spotkanie 5 - Gdy obracasz przeciw Bogu to, co robisz z Jego woli

Spotkanie 5 - Gdy obracasz przeciw Bogu to, co robisz z Jego woli


Spotkanie 4 - Wola Boża jest naszym prawdziwym oparciem

Spotkanie 4 - Wola Boża jest naszym prawdziwym oparciem


Spotkanie 3 - Matka Boża Akceptacji

Spotkanie 3 - Matka Boża Akceptacji


Spotkanie 2 - Uwierz, że Bóg zawsze daje to, co najlepsze

Spotkanie 2 - Uwierz, że Bóg zawsze daje to, co najlepsze


Spotkanie 1 - Głód pełnienia woli Bożej

Spotkanie 1 - Wybrani przez Boga przed założeniem świata


 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000