Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Wielu ludzi uspokaja swoje sumienie jałmużną i daje z tego, co im zbywa. Ale to nie jest postawa zarządcy. Zarządca bierze dla siebie to co zbywa, a dla innych przeznacza wszystko. Zarządzanie majątkiem to stałe odzieranie się z własnego interesu i oddalanie myśli, że te bogactwa dadzą nam zbawienie. Gromadzenie jest dobre. Skarby – owszem, ale tylko te, które są cenne na «niebiańskiej giełdzie». Tam je gromadźcie!

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 19.06.2015)

Rok formacyjny 2023/2024


Materiały na spotkania małżeńskie

cykl VI

Materiały dla grup dzielenia na rok formacyjny 2023/2024 – I semestr: „Na szlaku zawierzenia”, II semestr: „Pokora jest prawdą”

Teksty dla grup dzielenia na I semestr roku formacyjnego 2023/2024 zostały opracowane na podstawie materiałów, z których korzystali kapłani głoszący konferencje podczas rekolekcji wakacyjnych RRN pod tym samym tytułem. W II semestrze proponujemy, aby w ramach grup dzielenia pogłębiać tematykę rekolekcji wakacyjnych RRN z roku 2021 dotyczącą pokory.

Teksty są przeznaczone do użytku wewnętrznego na potrzeby formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich i są objęte prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie przez kopiowanie i zamieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody redakcji 

II semestr: "Pokora jest prawdą"

Spotkanie 5 - Nie ustawać w wysiłku nawrócenia z pychy.

Spotkanie 5 - Nie ustawać w wysiłku nawrócenia z pychy.


Spotkanie 4 - Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 16, 13).

Spotkanie 4 - Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 16, 13).


Spotkanie 3 - Konieczny trud walki z pychą.

Spotkanie 3 - Konieczny trud walki z pychą.


Spotkanie 2 - Świadomość prawdy – lekarstwem na pychę.

Spotkanie 2 - Świadomość prawdy – lekarstwem na pychę.


Spotkanie 1 - Niszczące działanie grzechu pychy.

Spotkanie 1 - Niszczące działanie grzechu pychy.


I semestr: "Na szlaku zawierzenia"

Spotkanie 23 - Maryja wobec tajemnicy naszej śmierci.

Spotkanie 23 - Maryja wobec tajemnicy naszej śmierci.


Spotkanie 22 - Maryja na drodze naszego krzyżowania.

Spotkanie 22 - Maryja na drodze naszego krzyżowania.


Spotkanie 21 - Tajemnica Maryi w obliczu krzyża.

Spotkanie 21 - Tajemnica Maryi w obliczu krzyża.


Spotkanie 20 - Powierzać Maryi nasze życiowe krzyże.

Spotkanie 20 - Powierzać Maryi nasze życiowe krzyże.


Spotkanie 19 - Z Maryją przekroczyć bramę Krzyża.

Spotkanie 19 - Z Maryją przekroczyć bramę Krzyża.


Spotkanie 18 - Przyjmować z wiarą Boże milczenie – jak Maryja.

Spotkanie 18 - Przyjmować z wiarą Boże milczenie – jak Maryja.


Spotkanie 17 - Tajemnica duchowego macierzyństwa Maryi.

Spotkanie 17 - Tajemnica duchowego macierzyństwa Maryi.


Spotkanie 16 - Wraz z Maryją otwierać się na moc Bożą w uniżeniu i ukryciu.

Spotkanie 16 - Wraz z Maryją otwierać się na moc Bożą w uniżeniu i ukryciu.


Spotkanie 15 - Noc wiary w zwyczajności życia

Spotkanie 15 - Noc wiary w zwyczajności życia


Spotkanie 14 - Maryja przewodniczką na drodze prób wiary (2)

Spotkanie 14 - Maryja przewodniczką na drodze prób wiary (2)


Spotkanie 13 - Maryja przewodniczką na drodze prób wiary (1)

Spotkanie 13 - Maryja przewodniczką na drodze prób wiary (1)


Spotkanie 12 - Próby wiary w życiu Maryi

Spotkanie 12 - Próby wiary w życiu Maryi


Spotkanie 11 - Pójść w ślady Matki Bożej Akceptacji

Spotkanie 11 - Pójść w ślady Matki Bożej Akceptacji


Spotkanie 10 - Zawierzenie Bogu jako postawa duchowego dziecięctwa

Spotkanie 10 - Zawierzenie Bogu jako postawa duchowego dziecięctwa


Spotkanie 9 - Więź z Bogiem buduje się na zawierzeniu

Spotkanie 9 - Więź z Bogiem buduje się na zawierzeniu


Spotkanie 8 - Maryja przewodniczką na szlaku zawierzenia

Spotkanie 8 - Maryja przewodniczką na szlaku zawierzenia


Spotkanie 7 - Trwać „na rękach Maryi” w ciemnościach wiary

Spotkanie 7 - Trwać „na rękach Maryi” w ciemnościach wiary


Spotkanie 6 - Codzienność w ramionach Maryi

Spotkanie 6 - Codzienność w ramionach Maryi


Spotkanie 5 - Niesieni na rękach Maryi

Spotkanie 5 - Niesieni na rękach Maryi


Spotkanie 4 - Dziecięce zawierzenie upodabnia nas do Maryi

Spotkanie 4 - Dziecięce zawierzenie upodabnia nas do Maryi


Spotkanie 3 - Aby zawierzyć Maryi, trzeba zgodzić się na bycie ewangelicznym dzieckiem

Spotkanie 3 - Aby zawierzyć Maryi, trzeba zgodzić się na bycie ewangelicznym dzieckiem


Spotkanie 2 - Zawierzenie odpowiedzią na miłość Maryi

Spotkanie 2 - Zawierzenie odpowiedzią na miłość Maryi


Spotkanie 1 - Dar osobistej więzi z Maryją

Spotkanie 1 - Dar osobistej więzi z Maryją


 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000