Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Zapamiętajmy te trzy słowa jako znak: czynić, słuchać, mówić. Ktoś, kto jedynie mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem, nie jest prawdziwym chrześcijaninem, bo ostatecznie wszystko upadnie, jako że nie stoi na skale miłości Bożej, nie jest trwałe jak skała. Ktoś, kto umie słuchać i ze słuchania czyni na mocy słowa pochodzącego od kogoś innego, a nie własnego, ten pozostanie stały.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 25.06.2015)

Rok formacyjny 2023/2024


Materiały na spotkania małżeńskie

cykl VI

Materiały dla grup dzielenia na rok formacyjny 2023/2024: „Na szlaku zawierzenia”.

Teksty dla grup dzielenia w roku formacyjnym 2023/2024 zostały opracowane na podstawie materiałów, z których korzystali kapłani głoszący konferencje podczas rekolekcji wakacyjnych RRN pod tym samym tytułem..

Teksty są przeznaczone do użytku wewnętrznego na potrzeby formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich i są objęte prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie przez kopiowanie i zamieszczanie na stronach internetowych oraz wykorzystanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody redakcji 

Spotkanie 13 - Maryja przewodniczką na drodze prób wiary (1)

Spotkanie 13 - Maryja przewodniczką na drodze prób wiary (1)


Spotkanie 12 - Próby wiary w życiu Maryi

Spotkanie 12 - Próby wiary w życiu Maryi


Spotkanie 11 - Pójść w ślady Matki Bożej Akceptacji

Spotkanie 11 - Pójść w ślady Matki Bożej Akceptacji


Spotkanie 10 - Zawierzenie Bogu jako postawa duchowego dziecięctwa

Spotkanie 10 - Zawierzenie Bogu jako postawa duchowego dziecięctwa


Spotkanie 9 - Więź z Bogiem buduje się na zawierzeniu

Spotkanie 9 - Więź z Bogiem buduje się na zawierzeniu


Spotkanie 8 - Maryja przewodniczką na szlaku zawierzenia

Spotkanie 8 - Maryja przewodniczką na szlaku zawierzenia


Spotkanie 7 - Trwać „na rękach Maryi” w ciemnościach wiary

Spotkanie 7 - Trwać „na rękach Maryi” w ciemnościach wiary


Spotkanie 6 - Codzienność w ramionach Maryi

Spotkanie 6 - Codzienność w ramionach Maryi


Spotkanie 5 - Niesieni na rękach Maryi

Spotkanie 5 - Niesieni na rękach Maryi


Spotkanie 4 - Dziecięce zawierzenie upodabnia nas do Maryi

Spotkanie 4 - Dziecięce zawierzenie upodabnia nas do Maryi


Spotkanie 3 - Aby zawierzyć Maryi, trzeba zgodzić się na bycie ewangelicznym dzieckiem

Spotkanie 3 - Aby zawierzyć Maryi, trzeba zgodzić się na bycie ewangelicznym dzieckiem


Spotkanie 2 - Zawierzenie odpowiedzią na miłość Maryi

Spotkanie 2 - Zawierzenie odpowiedzią na miłość Maryi


Spotkanie 1 - Dar osobistej więzi z Maryją

Spotkanie 1 - Dar osobistej więzi z Maryją


 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000