Z okazji 30. rocznicy powstania Ruchu Rodzin Nazaretańskich Edycja Paulińska przygotowała we współpracy z RRN nowe jubileuszowe wydanie książki ks. Tadeusza Dajczera „Rozważania o wierze” (2015 r.). Wydanie zostało wznowione w 2018 r.

Książka powstała w dużej mierze na bazie konferencji, które ks. Tadeusz Dajczer głosił do pierwszej wspólnoty Ruchu w Warszawie-Wilanowie w latach 1985-1991. Ci, którzy go znali osobiście, czytają ją ze wzruszeniem, przypominając sobie duchowe wskazówki otrzymane w konfesjonale czy podczas spotkań. Można ją wręcz nazwać podręcznikiem podstaw duchowości Ruchu, służącym od lat jego członkom w kilkudziesięciu krajach. Książka okazała się w niedługim czasie duchowym bestsellerem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dziś wychowuje się na niej do życia wiarą już kolejne pokolenie.

Wydanie jubileuszowe zostało opatrzone przedmową bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Znajdziemy w nim także podziękowanie od członków RRN dla o. Tadeusza, głównego założyciela Ruchu. Poza tym w książce przeczytamy: wywiad z ks. Dajczerem zamieszczony w książce „Znaki nadziei” abp. Paula Cordesa, tematyczny wybór fragmentów ze wstępów do obcojęzycznych wydań „Rozważań o wierze” autorstwa pasterzy Koscioła, prezentację historii i duchowości RRN oraz informację o tym, jak tworzyć grupy dzielenia przy parafiach.

W wydaniu jubileuszowym zostały ponumerowane podrozdziały i akapity, aby ułatwić tworzenie referencji do fragmentów książki. Jednocześnie korzystanie z referencji nie powinno być trudne także w innych wydaniach, nieposiadających numeracji.


Cały tekst „Rozważań o wierze” jest dostępny w internetowym serwisie Opoka .