Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Zapamiętajmy te trzy słowa jako znak: czynić, słuchać, mówić. Ktoś, kto jedynie mówi i czyni, nie jest prawdziwym prorokiem, nie jest prawdziwym chrześcijaninem, bo ostatecznie wszystko upadnie, jako że nie stoi na skale miłości Bożej, nie jest trwałe jak skała. Ktoś, kto umie słuchać i ze słuchania czyni na mocy słowa pochodzącego od kogoś innego, a nie własnego, ten pozostanie stały.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 25.06.2015)

19 IX 2020 Zaproszenie na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego RRN w bazylice w Licheniu

Zapraszamy członków i sympatyków naszego Ruchu na Mszę św. rozpoczynającą nowy rok formacyjny w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – w sobotę 19 września o godz. 13.30. Mszy św. będzie przewodniczył bp. Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i troskę o bezpieczeństwo Msza św. odbędzie się w bazylice licheńskiej. Prosimy pielgrzymów o przestrzeganie obowiązujących zaleceń sanitarnych.
We wcześniejszych godzinach planujemy wspólną modlitwę połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu i konferencją. Szczegółowe informacje będą podane niebawem.

 

Spotkania grup RRN w roku formacyjnym 2020/2021

Zakończyliśmy wakacje i z Bożą pomocą rozpoczynamy nowy rok pracy formacyjnej. Mamy możliwość spotykania się w grupach dzielenia – oczywiście z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych i respektując zalecenia księży proboszczów. Zachęcamy, aby – na ile to możliwe – korzystać z daru wspólnoty, oczywiście z zachowaniem należytej roztropności i według osobistego rozeznania.


Szczegółowe informacje o materiałach na spotkania grup parafialnych i grup małżeńskich można znaleźć w zakładce „Materiały formacyjne”.

 

27 VIII 2020 Bp Andrzej Siemieniewski mianowany Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN na kolejną kadencję

Z radością informujemy, że Biskupi zgromadzeni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 27 sierpnia 2020 r. mianowali Bp. Andrzeja Siemieniewskiego Delegatem KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich na kolejną pięcioletnią kadencję. Wdzięczni Bogu i Jego Matce otoczmy Księdza Biskupa naszą modlitwą prosząc dla niego o potrzebne łaski na czas posługi w naszej wspólnocie.

 

8 VII 2020 Msza św. dla członków RRN przebywających na wypoczynku rekolekcyjnym na Podhalu

W tym roku, ze względu na wymaganą ostrożność, członkowie naszego Ruchu spotykają się podczas wakacji w mniejszych niż zwykle grupach, odpoczywając i jednocześnie realizując program rekolekcyjny poświęcony modlitwie pt.: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę”
(J 15, 4).

Rodziny i pojedyncze osoby przebywające na początku lipca w okolicach Podhala razem z towarzyszącymi im kapłanami przybyły w środę 8 lipca do sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu, podtrzymując wieloletnią tradycję rekolekcyjnego dnia wspólnoty.

Mszy św. w ludźmierskiej bazylice przewodniczył tradycyjnie bp Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Rozpoczynając homilię, Ksiądz Biskup wyraził radość, że po długim okresie ograniczeń świątynie na nowo mogą zapełniać się wiernymi. Następnie omówił trzy wymiary Królestwa Bożego: w chwale nieba, w głoszeniu Ewangelii po krańce świata i w głębi naszych serc. Na koniec, nawiązując do tematu rekolekcji, szerzej zarysował zagadnienie medytacji chrześcijańskiej i modlitwy serca.

Po wspólnym odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego przed cudowną figurą Maryi z Dzieciątkiem mieliśmy okazję wysłuchać konferencji Moderatora Krajowego RRN, ks. Dariusza Kowalczyka, poświęconej zagadnieniu trudności na modlitwie i przyjmowaniu ich w postawie „owcy szukającej pasterza”.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Matce Bożej za ofiarowane nam dary: modlitwy i odpoczynku wśród pięknej górskiej przyrody a zwłaszcza za możliwość doświadczenia atmosfery braterskiej wspólnoty, tak ważnej dla naszego rozwoju duchowego i ludzkiego.

Zapraszamy do wysłuchania nagrań.

Homilia Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego
Konferencja Ks. Dariusza Kowalczyka
 

Różańcowa nowenna w intencji Ojczyzny przed niedzielą 28 czerwca 2020 roku – transmisje

Intencją naszej modlitwy jest ponowienie oddania się Maryi zgodnie ze słowami Prymasa Tysiąclecia: „za wolność Kościoła w Polsce i na świecie”. Pragniemy prosić dla nas i dla naszego Narodu o łaskę życia zgodnego z Aktem zawierzenia Ojczyzny Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski dokonanym przez naszych Biskupów na Jasnej Górze 3 maja 2020 roku oraz o dar rozeznania na czas wyborów, by wola Boża mogła wypełniać się bez przeszkód w naszej Ojczyźnie.

Piątek, 26.06.2020, godz. 20:15 (wspomnienie św. Josemaria Escriva de Balaguer, założyciela Opus Dei) – 9. Prosimy o dar apostolstwa i łaskę ofiarowania życia za wolność Kościoła.


Z Aktu zawierzenia (3.05.2020):

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen

Z dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia:

Trzeba dać dzisiaj świadectwo Chrystusowi... Ale nie wystarczy samo świadectwo słowa, musi być świadectwo cierpienia, upokorzenia, a nieraz i krwi (Materiały – przygot. do Beatyfikacji).

Po zakończeniu transmisji można włączyć się w Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej o g. 21:00

Poprzednie transmisje ...

 

18-26 VI 2020 Zaproszenie na wspólnotową modlitwę w intencji Ojczyzny z odnowieniem Aktu zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu do udziału we wspólnotowej modlitwie, podczas której odnowimy nasze włączenie się w zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski dokonane przez Księży Biskupów na Jasnej Górze 3 maja br.

Przeżywamy obecnie ważny czas, w którym decyduje się w dużej mierze przyszły duchowy i moralny kształt naszej Ojczyzny. A jednocześnie i na nas często oddziałują obecne w sferze publicznej negatywne emocje, animozje a być może lęki. Ważne, żeby nie przedostały się one do naszej wspólnoty, nie powodowały rozłamów. Wspólna modlitwa i zawierzenie Matce Bożej pomogą nam spojrzeć na całą sytuację z perspektywy wiary i ufności w Opatrzność Bożą oraz zjednoczyć się wokół tego, co najważniejsze – wspólnego dobra, zwłaszcza duchowego. W oczekiwaniu na beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, pragniemy zanosić nasze intencje przez jego wstawiennictwo i na jego wzór zawierzać się Maryi w duchu Milenijnego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę za wolność Kościoła w Polsce i na świecie – abyśmy mogli stać się Jej narzędziem w wypełnieniu się Bożych planów.

Nasza modlitwa rozpocznie się w czwartek, 18.VI w wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i potrwa do piątku, 26.VI.
Będziemy się spotykać codziennie o godzinie 20:15 (na żywo online na naszej stronie internetowej), aby potem włączać się w apel jasnogórski o godz. 21:00.
W programie: krótka konferencja, modlitwa różańcowa i odmówienie Aktu zawierzenia.

Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski (episkopat.pl)
Milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego (jasnagora.pl)

 

Maryja otwiera nas na Ducha Świętego i przyzywa Go dla nas

Maryja otwiera nas na Ducha Świętego i przyzywa Go dla nas - Ks. Dariusz Kowalczyk

 

Wspólnotowa modlitwa w komunii z Maryją przed Zesłaniem Ducha Świętego - transmisje

Sobota, 30 V, godz. 20:30 – 7. Modlitwa o odnowienie charyzmatów związanych z apostolstwem i świadczeniem o Chrystusie

Więcej…

 

24-30 V Wspólnotowa modlitwa w komunii z Maryją o odnowienie darów Ducha Świętego

W liturgicznym okresie między Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego pragniemy na wzór pierwotnego Kościoła trwać na modlitwie we wspólnocie, razem z Maryją. Otrzymaliśmy tak wiele łask Ducha Świętego związanych z naszym życiowym powołaniem, przyjętymi sakramentami, darem duchowości RRN, ale – jak pisze ks. Tadeusz Dajczer – z powodu naszej małej wiary lub niewierności mogą one pozostawać bezowocne. Odżyją, gdy pojawi się właściwa dyspozycja (por. Rozważanie o wierze, cz.III.2.2). Ufamy, że Matka Boża wyprosi nam wzrost dyspozycji serca a przez to wzrastanie w nas darów Ducha Świętego, które niegdyś otrzymaliśmy. Ufamy, że wyprosi nam także nowe dary – na służbę Kościołowi.

Codzienną modlitwę poprowadzą wspólnoty RRN z różnych diecezji i przedstawiciele różnych powołań. Początek o godz. 20:30 – różaniec. Ok. godz. 21:00 – konferencja i świadectwo. Zaczynamy w niedzielę, 24 maja, modląc się o odnowienie charyzmatu miłości małżeńskiej.

Serdecznie zapraszamy.

 

Jak otwierać się na Ducha Świętego - ks. Andrzej Buczel

Przygotowaniem do naszej wspólnotowej modlitwy przed Zesłaniem Ducha Świętego niech będą słowa ks. Andrzeja Buczela z 1.VI.1990 r. (konferencja na spotkaniu warszawskiej wspólnoty RRN w kościele św. Anny w Wilanowie).

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000