Adwentowy dzień skupienia animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich, organizowany w ostatnią sobotę przed adwentem, w tym roku będzie przebiegał w nadzwyczajnej formule. 28 XI 2020 r. delegacja animatorów uda się na Jasną Górę, aby uczestniczyć we Mszy św. celebrowanej o godz. 11.00 w kaplicy Matki Bożej przez bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Następnie – na ręce Księdza Biskupa – członkowie delegacji w imieniu wszystkich animatorów ponowią Akt oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi. Słowa „na służbę Kościołowi” stanowią hasło tegorocznego skupienia. Wszyscy animatorzy Ruchu będą mogli się włączyć w to wydarzenie dzięki transmisji online na kanale YouTube jasnogórskiego sanktuarium. Program spotkania obejmuje również wieczorną konferencję i dzielenie (szczegółowe informacje można uzyskać u Animatorów diecezjalnych i księży Moderatorów).


Adwentowy dzień skupienia animatorów

Ruchu Rodzin Nazaretańskich
w duchowej łączności z Jasną Górą

sobota, 28 XI 2020

Na wyłączną służbę Kościołowi

PROGRAM

11:00 Msza św. w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – transmisja online
Mszy św. przewodniczy i homilię głosi bp Andrzej Siemieniewski.
We Mszy św. uczestniczy delegacja animatorów RRN.

ok. 12:00 po Mszy św. odnowienie osobistego Aktu oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi na ręce Księdza Biskupa.

19:30 Konferencja dla animatorów i dzielenie w małych grupach (informacje szczegółowe u Animatorów diecezjalnych i księży Moderatorów).