Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Nie można budować wspólnoty bez bliskości. Nie można zaprowadzać pokoju bez bliskości. Nie można czynić dobra, nie będąc blisko. Jezus mógł przecież powiedzieć: «Bądź uzdrowiony!». Ale nie, On się zbliża do chorego i dotyka go. Co więcej, dotykając nieczystego, sam staje się nieczysty. I to jest tajemnica Jezusa: bierze na siebie nasze brudy, nasze nieczystości.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 26.06.2015)

10 XI 2020 Dziękujemy Królowej Polski za dar wolności – RRN Archidiecezji Katowickiej zaprasza na spotkanie różańcowe

Na spotkanie różańcowe przed Świętem Niepodległości zaprasza wspólnota RRN Archidiecezji Katowickiej. Modlitwa rozpocznie się we wtorek 10 listopada o godz. 21:00. Możemy włączyć się do niej telefonicznie (jak zwykle) lub przez naszą stronę internetową a także przez kanał YouTube RRN Arch. Katowickiej.

„Miej w opiece Naród cały, który żyje dla Twej chwały”. Zapraszamy!

Konferencja ks. Stefana Czermińskiego

Nagranie spotkania

 

Różaniec we wspólnocie RRN. Materiały do medytacji

Zapraszamy do skorzystania z materiałów do medytacji. Są to nagrania fragmentów książki „Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię”.

Materiał 1

Część I. Przyjąć plan Miłości jak ewangeliczne dziecko.
Rozdział 1. Maryja wzorem otwarcia na Boga
(czyta ks. Marek Wesołowski)

Nie stawiać granic Bożej miłości (s. 55)
Najdoskonalsza odpowiedź Maryi (s.57)
Dziecięca ufność Służebnicy Pańskiej (s.59)
 

Różaniec we wspólnocie RRN. Transmisje

Poniedziałek, 9.11.2020, godz. 21:00 – Dzień 9. Ziarno musi obumrzeć, aby wydać plon (por. J 12,24)

Konferencja ks. Andrzeja Kopczyńskiego „Ziarno musi obumrzeć, aby wydać plon (por. J 12,24)”

Więcej…

 

1-9 XI 2020 Wspólnota RRN włącza się w ogólnopolską modlitwę różańcową

W dniu 1 listopada br. rozpoczyna się ogólnopolska inicjatywa modlitewna „Różaniec do granic nieba”. Również nasza wspólnota pragnie się włączyć w tę modlitwę. Podejmiemy ją online w formie nowenny o uproszenie Bożego Miłosierdzia dla naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo Matki Bożej. Przeżywając 100-lecie cudu nad Wisłą pragniemy prosić Maryję o Jej kolejne, duchowe zwycięstwo: Będziemy modlić się zwłaszcza w intencji o wzięcie w obronę najsłabszych – dzieci nienarodzonych, o zwycięstwo Maryi w sercach polskich kobiet i młodzieży oraz o ustanie pandemii i dar zdrowia dla chorych. Do modlitwy będzie można dołączyć poprzez naszą stronę lub kanał YouTube oraz telefonicznie (numery dostępne u animatorów grup). Modlitwę rozpoczynamy o godzinie 21:00, codziennie od niedzieli 1.XI do poniedziałku 9.XI.

Podejmując wspólnotowy różaniec pragniemy odpowiedzieć na apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.


Do pobrania
Tekst nowenny w formacie A4 tekst nowenny
Tekst nowenny w formacie na telefon tekst nowenny
 

28.10.2020 Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego. Modlitwa o pokój

Odpowiedzmy wszyscy na apel Księży Biskupów, którzy proszą o „post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii”.

Więcej…

 

Materiały formacyjne RRN pt. „Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię… (Ps 42,8)” – nowa redakcja „niebieskich zeszytów” nr 1-3

Podczas inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu w dniu 19 września 2020 r. zostały zaprezentowane nowe materiały formacyjne RRN pt. „Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię… (Ps 42, 8)”. Stanowią one nową redakcję treści zawartych w Zeszytach RRN nr 1-3, tzw. „niebieskich zeszytach”. Prace redakcyjne zostały podjęte na prośbę bp. Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski i były prowadzone pod opieką bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN. Kolejne zmiany były konsultowane w gronie Moderatorów Ruchu. Integralną część materiałów stanowi „Słownik terminów używanych w duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich”. W pracach redakcyjnych uwzględniono uwagi recenzentów Komisji Nauki Wiary KEP. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję materiały uzyskały akceptację Konferencji Episkopatu Polski.

Dziękujemy Biskupom i wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu nowej redakcji „zeszytów”. Nie możemy zapomnieć o szczególnej wdzięczności dla członków pierwszego zespołu redakcyjnego z 1993 r.

W zakładce „Duchowość” możemy zapoznać się z tekstem „Podziękowania” bp. Andrzeja Siemieniewskiego oraz tekstem „Słowa od Redakcji” (w którym jest zawarta m.in. krótka historia zeszytów RRN). Jest tam również dostępny pełny tekst „Słownika terminów używanych w duchowości RRN”.


 

28 VIII 2020 Aprobata Konferencji Episkopatu Polski dla materiałów formacyjnych RRN pt. „Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię… (Ps 42,8)”

Z radością informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. Konferencja Episkopatu Polski, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nauki Wiary KEP na temat materiałów formacyjnych Ruchu Rodzin Nazaretańskich pt. „Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię… (Ps 42,8)”, zezwoliła, aby stanowiły one podstawę do formacji członków RRN oraz aby były wykorzystywane w duszpasterstwie.

W zakładce „Duchowość” jest dostępna uchwała KEP aprobująca materiały oraz list gratulacyjny skierowany przez bp. Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP do ks. Dariusza Kowalczyka, Moderatora Krajowego RRN.

 

19 IX 2020 Relacja z inauguracji roku formacyjnego RRN w Licheniu

W sobotę 19 września w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu odbyła się inauguracja nowego roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Przebiegała ona pod hasłem wdzięczności za dary Bożego miłosierdzia dla naszej wspólnoty. Okazją do wyrażenia wdzięczności stała się dziesiąta rocznica posługi Bp. Andrzeja Siemieniewskiego w charakterze Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN oraz zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski materiałów formacyjnych pt. „Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię… (Ps 42, 8)” stanowiących nową redakcję pierwszych trzech „niebieskich zeszytów” naszego Ruchu. Zapraszamy do lektury relacji i wysłuchania nagrań.

Więcej…

 

Inauguracja roku formacyjnego RRN w Licheniu - transmisje

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Konferencja

 

Plan inauguracji roku formacyjnego RRN w Licheniu


  • 10.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu – w dolnym kościele w kaplicy Świętej Trójcy
  • 11:15 - konferencja – w dolnym kościele w kaplicy Świętej Trójcy
  • 11.45 – przerwa na zwiedzanie lub posiłek (możliwość zakupienia obiadu w restauracji domu pielgrzyma Arka)
  • 13.30 – Msza św. w bazylice licheńskiej – pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN
  • 15.00 – możliwość włączenia się w koronkę do Miłosierdzia Bożego w bazylice


Msza św. będzie transmitowana na stronie sanktuarium oraz na kanale YouTube
Będziemy się starać także o transmisję adoracji.
Plan terenu (m.in. usytuowanie wejścia do bazyliki, domu pielgrzyma Arka i parkingów) można pobrać ze strony sanktuarium

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000