Podziękowanie

 

Biskup Andrzej Siemieniewski
Delegat Konferencji Episkopatu Polski
do Spraw Ruchu Rodzin NazaretańskichWrocław, 24 sierpnia 2020 r.


Z wielką radością przyjąłem informację o przygotowaniu do druku nowych materiałów formacyjnych Ruchu Rodzin Nazaretańskich pt. Zawierzyć Miłosierdziu. „Głębia przyzywa głębię…” (Ps 42, 8). W ten sposób szczęśliwie dobiegł końca niełatwy proces pracy redakcyjnej nad tekstem pierwszych Zeszytów RRN.

Ukazanie się materiałów posiadających aprobatę Konferencji Episkopatu Polski świadczy o autentyczności daru Ducha Świętego leżącego u podstaw Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Okaże on swoją żywotność, gdy Ruch, ubogacony nowymi materiałami formacyjnymi, będzie coraz bardziej rozwijał gorliwą i pełną zapału działalność apostolską w dziele nowej ewangelizacji. Z całego serca życzę, aby charyzmat duchowości Ruchu służył dobru Kościoła w Polsce i na świecie.