KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKIWarszawa, dnia 9 września 2020 r.

SEP-D/5.2.3-7


Czcigodny Księże Moderatorze,

dziękuję za pismo powiadamiające o uzyskaniu pozytywnej opinii na temat materiałów formacyjnych Ruchu Rodzin Nazaretańskich pt. „Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię... (Ps 42, 8)”.

Gratuluję takiego uwieńczenia długiej, niepozbawionej trudu, drogi przygotowywania nowej redakcji Zeszytów RRN. Cieszy mnie bardzo pomyślne zakończenie prac redakcyjnych, prowadzonych pod opieką ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego. Jestem przekonany, że nowe materiały formacyjne przy­czynią się do duchowego pożytku członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Z serca błogosławię Czcigodnego Księdza Moderatora na dalszą, pełną zaangażowania i oddania sprawie, pracę duszpasterską na rzecz Ruchu. Życzę, aby obfita Boża łaska wspierała Drogiego Księdza w towarzyszeniu, inspirowaniu i animacji ww. wspólnoty ewangelizacyjnej, której członkowie na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu pragną codzienność swego życia rodzinnego przeżywać w jedności z Bogiem, naśladując świętość Jezusa, Maryi i Józefa.

Szlachetnemu dążeniu do jak najpełniejszego zjednoczenia z Chrystu­sem przez komunię z Maryją, niech patronują święci, których Ruch Rodzin Nazaretańskich szczególnie przywołuje, uznając ich za przewodników na drodze do świętości: św. Józef, Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II, Juan Diego, Teresa od Dzieciątka Jezus a także Siostra Faustyna Kowalska.

Ponawiając wyrazy wdzięczności za dobro czynione przez Członków Ruchu, które umacnia życie Kościoła, serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Panu

  

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski


Czcigodny
Ks. Dariusz Kowalczyk
Moderator Krajowy Stowarzyszenia Ogólnopolskiego
Ruch Rodzin Nazaretańskich