Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Ruch Rodzin Nazaretańskich

15 IV 2023 Relacja z XXVI Pielgrzymki RRN na Jasną Górę

Tegoroczna pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbywała się pod hasłem „Rozpalić na nowo dar Boży”, które nawiązuje do wezwania św. Pawła skierowanego do św. Tymoteusza, jego bliskiego ucznia: „przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk” (2 Tm 1, 6). Darem Bożym – charyzmatem, który pielęgnujemy w naszym Ruchu pod opieką Kościoła, jest łaska zawierzenia się Maryi i życia w komunii z Nią, aby wzrastać w komunii z Chrystusem. Ten dar otrzymaliśmy we wspólnocie Ruchu, w niej i dzięki niej możemy go rozwijać i żyć nim na co dzień.

Podejmując nasze pielgrzymowanie pragnęliśmy odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka, aby każdy wierny i każda wspólnota poświęcili się Niepokalanemu Sercu Maryi w intencji Kościoła i ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy. Rok temu, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Ojciec Święty dokonał tego poświęcenia w jedności ze wszystkimi biskupami świata.


Więcej…

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000