Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Ruch Rodzin Nazaretańskich

30 IX 2023 „Z Maryją wypraszamy Miłosierdzie dla nas i całego świata” – informacje szczegółowe na temat inauguracji nowego roku formacyjnego

Tegoroczna inauguracja naszej pracy formacyjnej będzie przebiegać pod hasłem: Z Maryją wypraszamy Miłosierdzie dla nas i całego świata. Odbędzie się ona w sanktuarium cudownej figury Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy w archidiecezji lubelskiej. W tym szczególnym miejscu Maryja wyjednuje u Boga liczne łaski, zwłaszcza uzdrowień z chorób fizycznych i duchowych – również współcześnie. Ośmiela nas to do ufności, że również nasze prośby zostaną wysłuchane.

Podczas inauguracji odnowimy akt oddania się Matce Bożej, powierzając Jej nas samych, naszych bliskich a także wszystkich, za których czujemy się odpowiedzialni. W łączności z Maryją, w formie modlitwy zawierzenia, będziemy zanosić prośby zwłaszcza o Boże miłosierdzie dla nas i całego świata.

Poniżej zamieszczamy plan inauguracji.

Plan inauguracji ...

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000