Tegoroczna inauguracja naszej pracy formacyjnej będzie przebiegać pod hasłem: Z Maryją wypraszamy Miłosierdzie dla nas i całego świata. Odbędzie się ona w sanktuarium cudownej figury Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy w archidiecezji lubelskiej. W tym szczególnym miejscu Maryja wyjednuje u Boga liczne łaski, zwłaszcza uzdrowień z chorób fizycznych i duchowych – również współcześnie. Ośmiela nas to do ufności, że również nasze prośby zostaną wysłuchane.

Podczas inauguracji odnowimy akt oddania się Matce Bożej, powierzając Jej nas samych, naszych bliskich a także wszystkich, za których czujemy się odpowiedzialni. W łączności z Maryją, w formie modlitwy zawierzenia, będziemy zanosić prośby zwłaszcza o Boże miłosierdzie dla nas i całego świata.

Poniżej zamieszczamy plan inauguracji.


Ogólnopolska Inauguracja
Roku Formacyjnego 2023/2024
Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
sobota, 30 IX 2023

Z Maryją wypraszamy Miłosierdzie dla nas i całego świata

9.30 Rejestracja uczestników (przed wejściem do bazyliki)

10.00 Powitanie i zawiązanie wspólnoty

Słowo Księdza Kustosza

Świadectwo

11.00 Konferencja

12.00 Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Józefa Wróbla.

Odnowienie zawierzenia Matce Bożej (w bazylice)

13.00 Agapa

Możliwość modlitwy indywidualnej i odnowienia osobistego aktu oddania w kaplicy Cudownej Figury Matki Bożej Kębelskiej

15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą zawierzenia Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Matki Bożej.
Podczas adoracji koronka do Miłosierdzia Bożego.

16.00 Błogosławieństwo i rozesłanie