W sobotę, 29 listopada odbędzie się doroczny ogólnopolski adwentowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze, który tym razem wpisuje się w obchody jubileuszu 30-lecia RRN (1985-2015). Temat skupienia brzmi: „Wspólnota i dziedzictwo wiary”.

W tym roku naszą refleksję pragniemy w dużej mierze poświęcić wspomnieniu osoby śp. ks. dr. Andrzeja Buczela, współzałożyciela Ruchu. 5 grudnia przypada bowiem 20. rocznica jego odejścia z tego świata po nagłej i bolesnej chorobie.

Centralnym wydarzeniem dnia będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN. Będziemy w niej w szczególny sposób dziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski w związku z pierwszą rocznicą powołania Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich. Ponowimy również zawierzenie naszego Ruchu Matce Bożej dokonane rok temu w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu NMP (13 X 2013 r.)

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Ruchu!


Do pobrania
Materiały formacyjne na czas pielgrzymowania

Materiały na czas pielgrzymowania

 

Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia RRN

Jasna Góra, 29 XI 2014

WSPÓLNOTA I DZIEDZICTWO WIARY
20. rocznica śmierci ks. Andrzeja Buczela

Sala o. Kordeckiego

9.00 Zjazd uczestników, zawiązanie wspólnoty,
Różaniec
9.45 Konferencja I
10.30 Przejście do Bazyliki. Przygotowanie do Eucharystii

Bazylika

11.00 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego
Odnowienie aktu oddania RRN Matce Bożej
Przerwa na posiłek

Sala o. Kordeckiego

14:00 Konferencja II
14.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.15 Świadectwa.
16.00 Ogłoszenia
Rozesłanie