Słowa: św. siostra Faustyna Kowalska
Opracowanie: Monika Siemaszko
Muzyka: Artur Przybylak
Wykonanie: Dzieci uczestniczące w rekolekcjach letnich RRN w Jastarni 2019

Dopomóż mi Panie (plik mp3) *
   
    C	F	  C	   G	   C (FCG)
1. Dopomóż mi Panie, by miłosierne były moje oczy
	C		F	   C		G     C (FCG)
By w ludziach zła nie szukać, lecz piękna i udzielać im pomocy.

	d	 G
Ref. Dopomóż mi Panie
  C	  A7
Dopomóż mi Panie
  d	  G	    C – F/C
Dopomóż mi Panie Boże mój

2. Dopomóż mi Panie, by miłosierne były moje uszy
By nie być nigdy głuchym na dźwięki prośby, która mnie poruszy.

3. Dopomóż mi Panie, by miłosierny był mój język także.
By słowem nie krzywdzić, pocieszyć i przebaczyć za to zawsze.

4. Dopomóż mi Panie, by miłosierne były moje ręce
By innych chcieć wyręczać, przyjmując zawsze to, co jest trudniejsze.

5. Dopomóż mi Panie, by miłosierne były moje nogi
By spieszyć się na pomoc  mimo zmęczenia i dalekiej drogi.

6. Dopomóż mi Panie, by miłosierne było moje serce
By czuć nim razem z ludźmi, co cierpią płaczą, znoszą trud i  nędze.*To nagranie jest objęte prawem autorskim. Autorzy i wykonawcy wyrażają zgodę na jego prywatne odtwarzanie. W celu dalszego rozpowszechniania nagrania przez kopiowanie, zamieszczanie na stronach internetowych itp., a także odtwarzania publicznego oraz wykorzystania w celach komercyjnych należy zwrócić się do redakcji z prośbą o pisemną zgodę.