Siemiatycze- rekolekcje 2017

W Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach w dniach 17-19 lutego 2017 roku odbyły się rekolekcje zimowe organizowane przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Drohiczyńskiej. Uczestniczyło w nich 50 osób, w tym goście z archidiecezji warszawskiej i lubelskiej oraz diecezji łomżyńskiej i warszawsko-praskiej. Rekolekcje prowadził moderator diecezjalny RRN ks. Dariusz Kujawa, odwiedził nas i umocnił Bożym słowem moderator krajowy ks. Dariusz Kowalczyk oraz opiekun grupy z Siemiatycz ks. Wojciech Łuszczyński. W planie dnia znalazły się poranne rozważania Słowa Bożego, głoszone przez ks. Dariusza Kujawę, konferencje, grupy dzielenia, Eucharystia oraz czas wspólnotowej i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tematem tegorocznych rekolekcji były słowa: „Idźcie i głoście”, które są tematem obecnego roku duszpasterskiego w Polsce.
Wysłuchaliśmy trzech konferencji na temat przepowiadania Dobrej Nowiny: „Kerygmat Jezusa”, „Kerygmat apostołów” i „Głosić Chrystusa z Maryją”. W pierwszej mogliśmy poznać 12 cech Królestwa Bożego i dowiedzieliśmy się o sposobach głoszenia kerygmatu opisanych w poszczególnych Ewangeliach. Konferencja poświęcona głoszeniu Ewangelii przez Apostołów utwierdziła nas w przekonaniu jak ważna jest wspólnota, zarówno w aspekcie duchowym, jak i ludzkim. Spojrzeliśmy również na naszą wiarę w trzech aspektach: wierzyć Bogu i dać się Mu prowadzić, bezwarunkowo zaufać oraz być zależnym od Boga – Ojca, która nas bezgranicznie kocha. W ostatniej, niedzielnej konferencji, opartej na nauczaniu papieży: św. Jana Pawła II i Franciszka zobaczyliśmy Maryję jako świadka życia ukrytego Jezusa, inicjatorkę cudu w Kanie Galilejskiej oraz bolesną Matkę spod krzyża odkrywającą, że Boże Miłosierdzie nie zna granic. Dokonało się to zwłaszcza wtedy, gdy usłyszała słowa swego Syna: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” oraz była świadkiem miłosierdzia okazanego łotrowi.


Henryka Lewandowska