Ruch Rodzin Nazaretańskich diecezji toruńskiej zaprasza na rekolekcje do Lidzbarka Welskiego.

Termin: Od niedzieli 15 sierpnia do niedzieli 22 sierpnia 2021 r.
rozpoczęcie obiadem o 13.00, zakończenie kolacją
Miejsce:

Ośrodek Wczasowy LECH
Leśniczówka 13-230 Lidzbark Welski
domki campingowe 4-osobowe


Ośrodek znajduje się w lesie, 800 m od plaży miejskiej
Plac zabaw dla dzieci
Możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego.

Zapisy: Ewa Zybrowicz, tel. 510-499-875
Koszt rekolekcji: 700 zł - dorośli i młodzież
425 zł - dzieci od 3 do 10 lat
dzieci do lat 3 – bezpłatnie ( gdy śpią i jedzą z rodzicem)
Wyżywienie - 3 posiłki dziennie
Uwagi:

zapisy do 31 lipca 2021 roku

Dojazd na rekolekcje we własnym zakresie.
W czasie konferencji dla rodziców dzieci mają swoje nauki pod opieką animatorów

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Toruńskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.