Akt założycielski
Stowarzyszenia Ogólnopolskiego
Ruch Rodzin Nazaretańskich

 

W dniu 29 listopada 2013 r. na Jasnej Górze,

u stóp Maryi Królowej Polski, w obecności Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Nowaka, w duchowej łączności z Jego Ekscelencją Biskupem Andrzejem Siemieniewskim, Delegatem Konferencji Episkopatu Polski dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz w obecności członków Koordynacji Krajowej RRN,

Księża Moderatorzy

reprezentujący stowarzyszenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich w następujących Archidiecezjach i Diecezjach: Białostockiej, Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Drohiczyńskiej, Elbląskiej, Ełckiej, Gdańskiej, Katowickiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Łomżyńskiej, Płockiej, Radomskiej, Rzeszowskiej, Szczecińsko-Kamieńskiej, Toruńskiej, Warmińskiej, Warszawsko-Praskiej, Wrocławskiej, Zielonogórsko-Gorzowskiej – w obecności reprezentantów stowarzyszeń RRN w następujących Archidiecezjach i Diecezjach: Legnickiej, Poznańskiej, Siedleckiej, Sosnowieckiej, Warszawskiej – niniejszym aktem

powołali

Stowarzyszenie Ogólnopolskie
Ruch Rodzin Nazaretańskich

jako prywatne stowarzyszenie wiernych działające w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 22 czerwca 2013 r. w Krakowie-Wieliczce.

 

NASTĘPUJĄ PODPISY:

Ks. Abp Stanisław Nowak
Ks. Bp Andrzej Siemieniewski (wz. Ks. Abp Stanisław Nowak)
Członkowie Koordynacji Krajowej
Księża Moderatorzy stowarzyszeń założycielskich
Reprezentanci stowarzyszeń-obserwatorów