Najbliższe dni skupienia animatorów diecezjalnych odbędą się w Zakroczymiu w dniach 12-14 marca 2010 r.
Temat: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15)