28 listopada 2009 r. w Częstochowie odbędzie się Dzień Skupienia dla Animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Jasna Góra, 28 XI 2009

Bądźmy świadkami miłości

SALA KORDECKIEGO

9.00 Zjazd uczestników, zawiązanie wspólnoty
Różaniec (archidiecezja poznańska)
9.45 Konferencja I
10.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (diecezja płocka)
11.30 Konferencja II
Ogłoszenia
12.15-13.45 Przerwa na posiłek

KAPLICA MATKI BOŻEJ

14.00 EUCHARYSTIA (diecezja łomżyńska)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego (diecezja toruńska)
Rozesłanie