30 maja, w Uroczystość Bożego Ciała, odeszła do domu Ojca śp. Maria Półtorak – Mama Księdza Ryszarda, moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Diecezji Elbląskiej.

Polecamy Matce Bożej duszę śp. Marii oraz prosimy, aby pocieszyła tych, którzy pozostali w smutku i żałobie.