W święto Świętej Rodziny z Nazaretu życzymy wszystkim członkom i sympatykom naszego Ruchu łaski ufności i zawierzenia wszelkich słabości, niepokojów i zagrożeń miłości Ojca niebieskiego. Niech nam udzieli tych darów Dzieciątko Jezus, abyśmy razem z Nim nieustannie i bez zastrzeżeń chronili się w miłujących ramionach Maryi i Józefa.