Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu, a zwłaszcza animatorów, na doroczny adwentowy dzień skupienia RRN na Jasnej Górze, który odbędzie się w sobotę, 2 grudnia br., pod hasłem: Pomnożyć dar zawierzenia.

Podczas naszego skupienia odnowimy akt zawierzenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej złożony na Jasnej Górze przed dziesięciu laty, 30 XI 2013 r. Będziemy mieli również okazję do podziękowania za 10 lat istnienia Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN, które zostało powołane 29 XI 2013 r. jako federacja stowarzyszeń diecezjalnych.

Poniżej zamieszczamy plan dnia skupienia. Wkrótce zostaną zamieszczone materiały na drogę.


Ogólnopolski adwentowy dzień skupienia animatorów
Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Jasna Góra, 2 XII 2023

 POMNOŻYĆ DAR ZAWIERZENIA
10-lecie zawierzenia RRN Matce Bożej


Sala o. Kordeckiego

10.00 Zawiązanie wspólnoty.

10.15 Świadectwa

ok. 11.00 Konferencja

11.30 Przejście do bazyliki

Bazylika

12.00 EUCHARYSTIA

13.15 Przerwa na posiłek

Kaplica Matki Bożej

14.30 Odnowienie zawierzenia RRN Matce Bożej

Sala o. Kordeckiego

15.00 Adoracja i koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 Ogłoszenia. Błogosławieństwo i rozesłanie