Udostępniamy w formie audio i wideo nagrania z Wąwolnicy:

Rodzina potrzebuje naszej troski – Bp Józef Wróbel – Homilia na inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 30.09.2023, Wąwolnica


Maryja darem Miłosierdzia – Ks. Dariusz Kowalczyk – Konferencja na inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 30.09.2023, Wąwolnica

Dziękuję Maryi za uzdrowienie – świadectwo Mirosława – Inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 30.09.2023, Wąwolnica

Z Maryją wypraszamy Miłosierdzie – Adoracja z modlitwą zawierzenia (prowadzi ks. Stefan Czermiński) – Inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 30.09.2023, Wąwolnica