Część I (Sala o. Kordeckiego) 10.00-11.15 zawiązanie wspólnoty, konferencja

Bazylika 11.30 EUCHARYSTIA, 12.45 Przerwa na posiłek

Część II (Sala o. Kordeckiego) 14.00-16.00 Adoracja i koronka do Miłosierdzia Bożego,
Konferencja II i świadectwa,
Ogłoszenia. Błogosławieństwo i rozesłanie