Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu, a zwłaszcza animatorów, na doroczny adwentowy dzień skupienia RRN na Jasnej Górze, który odbędzie się w sobtę, 26 listopada br.

Program Konferencji Episkopatu Polski na zbliżający się rok duszpasterski jest poświęcony tajemnicy Kościoła. Podczas dnia skupienia będziemy rozważać temat: Jesteście królewskim kapłaństwem – zaczerpnięty z drugiego rozdziału Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła:

„Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (…) Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali” (1 P 2, 5.9-10).


Plik
Materiały na czas pielgrzymowania do Częstochowy

Materiały na drogę do Częstochowy

Poniżej zamieszczamy plan dnia skupienia.


Ogólnopolski adwentowy dzień skupienia animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Jasna Góra, 26 XI 2022

JESTEŚCIE KRÓLEWSKIM KAPŁAŃSTWEM
(1 P 2, 5)

 Sala o. Kordeckiego

10.00 Zawiązanie wspólnoty.

10.15 Konferencja I


 Bazylika

11.30 EUCHARYSTIA

12.45 Przerwa na posiłek


Sala o. Kordeckiego

14.00 Adoracja i koronka do Miłosierdzia Bożego

14.45 Konferencja II i świadectwa

16.00 Ogłoszenia. Błogosławieństwo i rozesłanie