Nagrania audio z pielgrzymki:

Ks. Dariusz Kowalczyk - konferencja
Ks. Stefan Czermiński - homilia


Eucharystia w Bazylice na Jasnej Górze - sobota 23.04.2022 g. 12:30