W dniu 28 czerwca papież Franciszek mianował Bp. Andrzeja Siemieniewskiego ordynariuszem diecezji legnickiej. Bardzo cieszymy się z tej decyzji Ojca Świętego. Otoczmy Księdza Biskupa – który od 2010 r. jest delegatem Konferencji Espiskopatu Polski do spraw RRN – naszą modlitwą. Wypraszajmy za pośrednictwem Matki Bożej potrzebne mu łaski i Boże błogosławieństwo w pasterskiej posłudze dla ludu Bożego diecezji legnickiej, do której został posłany.