W czasie wakacji wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich w różnych diecezjach organizują wyjazdy rekolekcyjne. Listę rekolekcji można znaleźć w zakładce Rekolekcje.

Hasłem tegorocznych rekolekcji wakacyjnych są słowa: Pokora jest prawdą, które nawiązują do wypowiedzi św. Teresy od Jezusa: „Zastanawia­łam się któregoś dnia nad pytaniem, dlaczego Pan tak bardzo kocha cnotę pokory, i nagle – bez własnego, jak mi się zda­je, namysłu mego – stanęła mi przed oczyma ta racja, że Bóg jest Prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest jak chodzeniem w prawdzie. Nie ma zaś prawdy większej nad to, że sami z siebie nic nie mamy dobrego, że nasza jest tylko nędza i nicość. Kto tego nie rozumie, ten chodzi w kłam­stwie. Im zaś kto szczerzej uznaje tę prawdę, tym przyjemniejszy staje się Prawdzie najwyższej” (Twierdza wewnętrzna, VI, 10, 7).

Będą nam również towarzyszyć słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Pokora nie polega na tym, by myśleć i mówić, że jest się pełnym błędów, ale na tym, by czuć się szczęśliwym, gdy inni tak myślą i mówią”.

Zapraszamy!