W sobotę 19 września w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu odbyła się inauguracja nowego roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Przebiegała ona pod hasłem wdzięczności za dary Bożego miłosierdzia dla naszej wspólnoty. Okazją do wyrażenia wdzięczności stała się dziesiąta rocznica posługi Bp. Andrzeja Siemieniewskiego w charakterze Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN oraz zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski materiałów formacyjnych pt. „Zawierzyć Miłosierdziu. Głębia przyzywa głębię… (Ps 42, 8)” stanowiących nową redakcję pierwszych trzech „niebieskich zeszytów” naszego Ruchu. Zapraszamy do lektury relacji i wysłuchania nagrań.

Pierwsza część inauguracji odbyła się w kaplicy Świętej Trójcy w przyziemiu bazyliki licheńskiej. Po adoracji Najświętszego Sakramentu konferencję wygłosił Moderator Krajowy RRN, ks. Dariusz Kowalczyk. Podkreślił, że zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski nowej redakcji treści zawartych w trzech pierwszych zeszytach RRN jest dla nas wszystkich zaproszeniem do powrotu do źródeł naszego duchowego charyzmatu. Nawiązując do cyklu katechez papieża Franciszka o duchowym sensie pandemii, która ukazała prawdę o naszej kruchości i grzeszności, Ksiądz Moderator zauważył, że w nowych materiałach znajdujemy odpowiedź, jaką postawę przyjąć wobec tych trudnych doświadczeń. Doświadczenie kruchości domaga się od nas ufności w Bożą miłość w postawie duchowego dziecięctwa. Doświadczenie grzeszności wymaga zawierzenia ze skruchą naszej nędzy Bożemu miłosierdziu na drodze czterech „przepaści”: uznania grzeszności, ufności, wdzięczności za dar Odkupienia i świadomości kenozy Zbawiciela. Dar Bożej miłości i miłosierdzia jest zobowiązaniem do świadczenia miłosierdzia bliźnim oraz do przebaczenia doznanych zniewag i pojednania. Dlatego ofiary za nowe materiały zostaną przeznaczone na pomoc dla chrześcijan w Libanie za pośrednictwem Maronickiej Fundacji Misyjnej. Podczas uroczystej Eucharystii w bazylice licheńskiej przedstawiciele Ruchu podziękowali Bp. Andrzejowi Siemieniewskiemu za dziesięć lat posługi na rzecz naszej wspólnoty, podkreślając, że to właśnie dzięki jego pasterskiej trosce i wsparciu powstał nowy statut RRN (na szczeblu ogólnopolskim i diecezjalnym) oraz zostały sfinalizowane prace redakcyjne nad pierwszymi trzema „niebieskimi zeszytami”.

Ksiądz Biskup w swojej homilii podkreślił znaczenie dostrzegania Bożych darów. Takim darem są również nowe materiały formacyjne Ruchu. Komentując słowa Psalmu 42: „głębia przyzywa głębię”, stanowiące część tytułu nowej publikacji, Ksiądz Biskup wyjaśnił ich znaczenie. Posłużył się w tym celu symboliką okładki: głębia jeziora, która może straszyć grozą ciemności przyzywa jasny błękit nieba, które się odbija w tafli wody. Jeśli w obliczu naszej grzeszności doświadczamy Bożej miłości to po to, abyśmy napełnieni nią, nieśli ją dalej. Jest to dzieło nowej ewangelizacji. Szczególnym zadaniem jest dziś dla nas świadczenie o darach otrzymywanych podczas Mszy św. Nie jest ona przykrym obowiązkiem, z którego ewentualnie zwalnia dyspensa z powodu pandemii, ale wypełnieniem obietnic Chrystusa: że będzie mieszkał w tych, którzy spożywają Jego Ciało i oczyści tych, którzy słuchają Jego słów.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa na owocną i wytrwałą pracę formacyjną w rozpoczętym roku duszpasterskim. Wcześniej Ksiądz Moderator podziękował wszystkim, którzy od początków istnienia Ruchu mieli wkład w powstanie materiałów, z których obecnie możemy korzystać.

Nagrania:

Konferencja ks. Dariusza Kowalczyka, Moderatora Krajowego RRN

Homilia Bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata KEP ds. RRN
Podziękowania przedstawicieli RRN za dziesięć lat posługi Bp. Andrzeja Siemieniewskiego na rzecz RRN
Odczytanie uchwały Konferencji Episkopatu Polski odnośnie materiałów formacyjnych RRN pt. „Zawierzyć Miłosierdziu” i listu Bp. Artura Mizińskiego