Zakończyliśmy wakacje i z Bożą pomocą rozpoczynamy nowy rok pracy formacyjnej. Mamy możliwość spotykania się w grupach dzielenia – oczywiście z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych i respektując zalecenia księży proboszczów. Zachęcamy, aby – na ile to możliwe – korzystać z daru wspólnoty, oczywiście z zachowaniem należytej roztropności i według osobistego rozeznania.


Szczegółowe informacje o materiałach na spotkania grup parafialnych i grup małżeńskich można znaleźć w zakładce „Materiały formacyjne”.