Słowo Bp. Andrzeja Siemieniewskiego do członków i sympatyków RRN na trwający okres Wielkiego Postu