Zapraszamy do wysłuchania nagrań i obejrzenia foto- i video relacji. 


Konferencja ks. Tadeusza Dajczera - Duchowe dziecko i stary człowiek w nas 

Świadectwo ks. Wiktora
Świadectwo Aliny i Stanisława

Konferencja ks. Andrzeja Buczela - Oddać się w niewolę Maryi na wzór Prymasa Tysiąclecia

Świadectwo Elżbiety
Świadectwo Teresy

Rozmowa z ks. Petersonem z Brazylii

Eucharystia

o. Mieczysław Polak - powitanie pielgrzymów

Ks. Dariusz Kowalczyk - kazanie

Ks. Stanisław Czermiński - słowo na zakończenie Eucharystii

Rozmowa dla Radia Jasna Góra

Teresa Cybulska - rozmowa dla Radia Jasna Góra

Nagrania audio z dnia skupienia zostały udostępnione przez Radio Jasna Góra

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji :

Relacja na stronie jasnogórskiego Sanktuarium:

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13449