W dniu 7 września br., w przeddzień X rocznicy śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera, założyciela Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego organizuje kolejne sympozjum poświęcone jego osobie. Centralnym punktem dnia będzie uroczysta Eucharystia, której będzie przewodniczyć i na której wygłosi słowo J.E. Kard. Kazimierz Nycz. Organizatorzy sympozjum serdecznie zapraszają członków i sympatyków naszego Ruchu do udziału w obu wydarzeniach.

Plakat i ulotka do pobrania.


Do pobrania
Plakat Sympozjum ks Dajczera - plakat
Ulotka Sympozjum ks Dajczera - ulotka

Poniżej zamieszczamy szczegółowy plan.

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
w X rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera
z uroczystą Eucharystią, której przewodniczył będzie
JE Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski,
Wielki Kanclerz UKSW

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931–2009)
– badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej

Warszawa, 7 września 2019 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Dewajtis 5 (Bielany),
Aula Jana Pawła II (nowy budynek UKSW)

Organizatorzy

Katedra Religiologii i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego UKSW
Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
Katedra Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Patronat honorowy

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskim Rady ds. Dialogu Religijnego KEP
Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio
Fundacja Życie i Ideały
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła

P R O G R A M

9.00-9.15 – Kwadrans muzyczny w wykonaniu artystów Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej: Agnieszka Prosowska-Iwicka (flet) i Anna Piechura-Gabryś (harfa)
9.15-9.45 – Uroczyste otwarcie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW, Warszawa), ks. dr Dariusz Kowalczyk (RRN, Warszawa), bp dr hab. Rafał Markowski (Warszawa)
9.45-10.00 – film „Biografia w obrazach”

SESJA I: RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE

(prowadzenie – mgr lic. Magdalena Rzym, UKSW, Warszawa)

10.00-10.20 – dr Radosław Broniek OP (Warszawa), Religijny charakter inicjacji plemiennej
10.20-10.40 – dr Paweł Szuppe (UKSW, Warszawa), Podstawy moralności w religiach niechrześcijańskich
10.40-11.00 – dr Norbert Augustyn Lis OP (UW, Warszawa), Status teologiczny religii niechrześcijańskich
11.00-11.15 – dyskusja
11.15-11.30 – przerwa kawowa


12.00-13.00 – NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA pod przewodnictwem J.E. Kard. Kazimierza Nycza w kaplicy domu rekolekcyjno-formacyjnego (Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3)

SESJA II: CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH

(prowadzenie – ks. Stanisław Gancarek, RRN, Częstochowa)

13.20-13.40 – ks. prof. dr hab. Leonard Fic (UKSW, Warszawa), Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa
13.40-14.00 – dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP (UP im. KEN, Kraków), Mistyka Al-Halladża (858-992 r.) w perspektywie dialogu Kościoła z islamem
14.00-14.20 – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW, Warszawa), Oryginalność chrześcijaństwa na tle innych religii
14.20-14.35 – dyskusja
14.35 -15.00 – przerwa obiadowa

Sesja III: WYJĄTKOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA

(prowadzenie – ks. dr Dariusz Grelecki, AWSD, Białystok)

15.00-15.25 – o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, prof. UKSW (UKSW, Warszawa), Tajemnica wiary
15.25-15.50 – ks. dr Bolesław Szewc (Warszawa), Rozważania o wierze
15.50-16.15 – dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW (UKSW, Warszawa), Sakrament obecności
16.15-16.30 – dyskusja
16.30-16.50 – Referat podsumowujący: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (UW, Warszawa), Fascynacje ks. prof. Tadeusza Dajczera: religia pierwotna a człowiek współczesny
16.50-17.00 – Zakończenie konferencji: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW, Warszawa)

W trakcie trwania Sympozjum można będzie zakupić książki i audiobooki ks. prof. Tadeusza Dajczera oraz publikacje o Nim i Jego dziełach