W wigilię Niedzieli Miłosierdzia odbędzie się kolejna, już dwudziesta druga pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę. W tym roku jej hasłem są słowa z Listu do Rzymian: Zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21). Przeżywając radość z triumfu zmartwychwstałego Chrystusa nad złem, grzechem i śmiercią pragniemy razem z Maryją otwierać się na działanie mocy Bożej w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach a także w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu!


Do pobrania
Materiał na drogę do autokaru

21. pielgrzymka - materiał do autokaru


Tajemnica 1. Zwiastowanie. - Bóg zaprasza Maryję do udziału w odwiecznym planie zwycięstwa dobra nad złem.

(plik mp3)

Tajemnica 2. Nawiedzenie. - Bóg uwalnia nas od zła i uzdalnia do dobra.

(plik mp3)

Tajemnica 3. Narodzenie Jezusa. - Jesteśmy obdarzeni nowym życiem w Duchu Świętym.

(plik mp3)

Tajemnica 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. - Stawać się naczyniem Bożej świętości.

(plik mp3)

Tajemnica 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni. - Trud walki duchowej i skruchy.

(plik mp3)

W trakcie pielgrzymki planowana jest transmisja za pomocą portalu Facebook - https://www.facebook.com/rrninfo/.

Dodatkowo Msza św. będzie transmitowana online przez Radio Jasna Góra od 12.30 pod adresem: https://onlineradio.pl/jasna-czestochowa/

Poniżej zamieszczamy plan pielgrzymki.

Program XXII Międzynarodowej pielgrzymki
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
na Jasną Górę


Zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21)


sobota 27 kwietnia 2019

CZĘŚĆ PIERWSZA– w kościele św. Wojciecha (ul. Brzeźnicka 59)

 • 10.00 – powitanie grup i zawiązanie wspólnoty
 • 10.15 – konferencja (bp Andrzej Siemieniewski)
  / zajęcia dla dzieci
 • 11.00 – wyjście z kościoła i formowanie procesji

CZĘŚĆ DRUGA– procesja na Jasną Górę

 • ok. 11.10 – początek procesji na Jasną Górę
 • ok. 12.00 – zakończenie procesji przy figurze Matki Bożej Regina coeli
  Czas na osobistą modlitwę w kaplicy MB

CZĘŚĆ TRZECIA– w Bazylice na Jasnej Górze

 • 12.15 – przygotowanie do Eucharystii
 • 12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego
 • 13.45 - Przerwa na posiłek

CZĘŚĆ CZWARTA – w sali ojca Kordeckiego

 • 15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważaniem. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  / zajęcia dla dzieci
 • 16.00 – błogosławieństwo i rozesłanie