W pierwszym semestrze nowego roku formacyjnego pragniemy na grupach dzielenia pogłębiać tematy poruszane w czasie rekolekcji wakacyjnych – aby jeszcze bardziej otwierać się na zdroje Miłosierdzia płynące z tajemnicy Odkupienia.
 Proponujemy korzystać na spotkaniach z fragmentów książki Rozważania o wierze autorstwa ks. Tadeusza Dajczera, założyciela RRN. Lista tematów jest dostępna poniżej.


LISTA TEMATÓW DLA GRUP DZIELENIA RRN, ROK 2018/2019, SEM. I:

Spotkanie 1

II.1.1.Szczęśliwa wina (Felix culpa)

Spotkanie2

II.1.4. Jak patrzeć na własne zło

Spotkanie 3

II.1.2. Skutki zła

Spotkanie 4

III.3.3. Kenoza Chrystusa

Spotkanie 5

II.1.5 „Sakrament nawrócenia”: akapit 1 oraz od akapitu 4 do 8 (od słów: „Spośród pięciu warunków…” do słów: „…nowego, odrodzonego człowieka”)

Spotkanie 6

II.1.5 „Sakrament nawrócenia”: akapit 9 (od słów: „Niektórzy zarzucają sobie…”) oraz od akapitu 12 (od słów: „O nawróceniu decyduje…”) do końca oraz
II.1.6. Patronowie sakramentu nawrócenia: akapit 4 (od słów: „Patronem sakramentu pokuty…”)

Spotkanie 7

III.3.1. Oczekiwanie na Eucharystię

Spotkanie 8

III.3.2. Eucharystia kulminacją wiary: akapity od 1 do 6 (do słów: „…działania w swoim życiu”)

Spotkanie 9

III.6.1. Agape

Spotkanie 10

III.6.4. Pozwolić, by Chrystus w nas kochał

Spotkanie 11

III.6.5. Nie można kochać człowieka, nie kochając Boga

Spotkanie 12

III.5.3. Rodzaje modlitwy: akapity od 1 do 5 (od początku do słów: „…tylko dla Króla”) oraz od 7 do 8 (od słów: „Wiara ma decydujący…” do słów: „…pokój wewnętrzny”)

Spotkanie 13

III.5.4. Modlitwa człowieka ubogiego

Spotkanie 14

I.4.2. Moc Boża potrzebuje słabości człowieka

Spotkanie 15

III.2.1. Ogołocenie warunkiem pełni

Spotkanie 16

III.2.3. Dar Ducha dla Apostołów: akapit 1 oraz od akapitu 6 (od słów: „W życiu Apostołów…”) do końca

Spotkanie 17

II.5.2. Skuteczność środków ubogich: akapit 1 oraz od akapitu 5 (od słów: „Wiara jest uznaniem…”) do końca

Kolejne cyfry oznaczają: numer części, rozdziału i podrozdziału książki Rozważania o wierze. Pełny tekst książki jest dostępny na stronie internetowej fundacji Opoka: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/rozwaz_wiara_00.html