Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu na XXI Pielgrzymkę Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę. W roku duszpasterskim poświęconym Duchowi Świętemu hasłem naszej pielgrzymki są słowa Katechizmu Kościoła Katolickiego: Przez Maryję Duch Święty prowadzi do komunii z Chrystusem (por. KKK 725). Pragniemy pod troskliwą opieką naszej Matki przyjąć do naszych serc Ducha Prawdy i Pocieszyciela, o którym św. Jan Paweł II powiedział, że prowadzi nas do nawrócenia obdarowując „prawdą sumienia” i „pewnością Odkupienia” (por. enc. Dominum Vivificantem, 31).


Zapraszamy do pobrania materiałów do wykorzystania w drodze do Częstochowy.


Do pobrania
Materiał na drogę do autokaru

21. pielgrzymka - materiał do autokaru

W trakcie pielgrzymki planowana jest transmisja za pomocą portalu Facebook - https://www.facebook.com/rrninfo/.

Poniżej zamieszczamy plan pielgrzymki.

Program XXI Międzynarodowej pielgrzymki
Ruchu Rodzin Nazaretańskich
na Jasną Górę


Rok duszpasterski 2017/2018:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Przez Maryję Duch Święty prowadzi do komunii z Chrystusem
(por. KKK 725)


sobota 7 kwietnia 2018

CZĘŚĆ PIERWSZA– w Katedrze Częstochowskiej

 • 10.00 – powitanie grup i zawiązanie wspólnoty
 • 10.15 – konferencja / zajęcia dla dzieci
 • 11.00 – wyjście z katedry i formowanie procesji

CZĘŚĆ DRUGA– procesja na Jasną Górę

 • 11.10 – początek procesji na Jasną Górę
 • 12.00 – zakończenie procesji przy figurze Matki Bożej Regina coeli

CZĘŚĆ TRZECIA– w Bazylice na Jasnej Górze

 • 12.15 – przygotowanie do Eucharystii
 • 12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego
 • 13.45 - Przerwa na posiłek

CZĘŚĆ CZWARTA – w sali ojca Kordeckiego

 • 14.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważaniem. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  / zajęcia dla dzieci
 • 16.00 – błogosławieństwo i rozesłanie