50 lat Odnowy Charyzmatycznej - Złoty Jubileusz - Rzym 2017

W roku 2017 mija pięćdziesiąt lat, od kiedy obserwujemy w Kościele Katolickim szczególne, nadzwyczaj intensywne działanie Ducha Świętego, nazwane później „nurtem łaski” (za kard. Leo Suenensem). Papież Franciszek zaznaczył, że jest to jubileusz „kościelny”, nie związany z konkretnym ruchem czy wspólnotą, ale dotyczący wszystkich wiernych. Owo niezwykłe działanie Ducha Świętego dało początek nieprzeliczonym ruchom kościelnym, wzbudzając pragnienie świętości i zapał apostolski w sercach ich założycieli, pociągając rzesze wiernych do ich naśladowania i gromadząc ich w braterską wspólnotę. Jedno z tych ziaren łaski zaowocowało powstaniem Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

W dniach od 31 maja do 4 czerwca przedstawiciele ruchów z ponad 120 krajów świata uczestniczyli w uroczystych obchodach jubileuszu, które miały miejsce w Rzymie. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele naszego Ruchu z różnych diecezji polskich.

Najważniejszymi punktami jubileuszu było czuwanie modlitewne na Circo Massimo w sobotę wieczorem (3 czerwca) z udziałem papieża Franciszka oraz Msza św. na placu św. Piotra w niedzielę Zesłania Ducha Świętego (4 czerwca). Członkowie naszego Ruchu obecni na obchodach jubileuszu spotkali się w niedzielę popołudniu w bazylice św. Pankracego. Towarzyszył im bp. Andrzej Siemieniewski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN.

W czuwaniu na Circo Massimo wzięło udział bardzo dużo ludzi młodych, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej. Dzięki ich obecności panowała atmosfera święta i radości, wyrażona w pełnych ducha, pięknych śpiewach. Mimo różnic językowych i kulturowych doświadczyliśmy jedności i poczucia wspólnoty w wielobarwnym tłumie członków wielu ruchów ze wszystkich kontynentów. Mieliśmy okazję wysłuchać poruszających świadectw pełnego mocy działania Bożego. Naszą uwagę zwróciło świadectwo małżeństwa z Ameryki Południowej zaangażowanego od wielu lat w dzieło ewangelizacji.


Relacja z czuwania na Circo Massimo (CTV)

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego Uczestniczyliśmy w Mszy św. na Placu św. Piotra sprawowanej przez kilkuset biskupów i kapłanów pod przewodnictwem Ojca Świętego.

Relacja z Mszy św. Zesłania Ducha Świętego (CTV)

Tego samego dnia popołudniu odbyło się spotkanie członków naszego Ruchu obecnych na jubileuszu z Bp. Andrzejem Siemieniewskim w bazylice św. Pankracego w Rzymie. Rozpoczęło się ono od Mszy św. Podczas homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że śpiewając sekwencję do Ducha Świętego przywołujemy Go na nowo, choć już otrzymaliśmy Go poprzez sakramenty. Wiara Kościoła mówi, że Ducha Świętego zawsze można otrzymać więcej, w większej obfitości (św. Augustyn). Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na treść modlitwy mszalnej – tzw. kolekty, zawierającej prośbę, aby Duch Święty został zesłany na całą ziemię i aby w sercach wiernych dokonały się cuda, które miały miejsce w początkach głoszenia Ewangelii. Te cuda, o których mówi czytanie z Dziejów Apostolskich, to odwaga głoszenia Ewangelii u Apostołów, otwarcie serc u ich słuchaczy oraz powstanie wspólnoty wierzących. Nasza prośba wyrażona w modlitwie liturgicznej spełnia się dziś szczególnie w małych wspólnotach w Kościele. Ksiądz Biskup wskazał na współczesny przykład apostolskiego zaangażowania pary małżeńskiej z Anglii: Michele Moran, przewodniczącej ICCRS (międzynarodowej koordynacji katolickiej odnowy charyzmatycznej) i jej męża z całego serca „dopingującego” ją w posłudze ewangelizacyjnej. Po Mszy św. był czas na agapę, rozmowę i dzielenie się owocami pobytu na obchodach jubileuszu.

W poniedziałek 5 czerwca, w święto Maryi Matki Kościoła podczas Mszy św. odnowiliśmy nasze oddanie się Matce Bożej. Moderator Krajowy RRN ks. Dariusz Kowalczyk przypomniał w homilii niektóre myśli św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które znamy z komentarza do Aktu oddania się Maryi , mówiące o tym, że jest Ona narzędziem, którym posługuje się Duch Święty prowadząc nas do komunii z Chrystusem. Oto dwie z nich: „Duchu Święty, udziel mi głębokiej pobożności i wielkiej miłości do Maryi, mocnego oparcia na Jej matczynym łonie i łaski nieustannego uciekania się do Jej miłosierdzia, abyś poprzez Nią ukształtował Jezusa w moim wnętrzu” (Tajemnica Maryi, 67). „Jednym z powodów, dla których tak mało dusz dochodzi do pełni wieku Chrystusa, jest to, że Maryja, która była i jest zawsze Matką Syna i Oblubienicą Ducha Świętego, nie jest dostatecznie ukształtowana w ich sercach. (…) Kto chce mieć owoc życia, Jezusa Chrystusa, powinien mieć drzewo życia, którym jest Maryja. Kto chce doznać w sobie działania Ducha Świętego, powinien być zjednoczony z Jego wierną i nierozłączną Oblubienicą (Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP, 164).

Udział w Jubileuszu pomógł nam uzmysłowić sobie specyfikę naszego charyzmatu, którym jest dążenie do komunii życia z Chrystusem przez komunię z Maryją – na tle innych charyzmatów i duchowości w Kościele powszechnym. Jednocześnie głębiej uświadomiliśmy sobie, że nasz Ruch ma właściwe sobie miejsce i misję w wielkiej rodzinie Kościoła.

Homilia bp. Andrzeja Siemieniewskiego w bazylice św. Pankracego w Rzymie, 4.06.2017

Homilia bp. Andrzeja Siemieniewskiego w bazylice św. Pankracego w Rzymie, 4.06.2017 (plik mp3)
Homilia ks. Dariusza Kowalczyka w święto Maryi Matki Kościoła, 5.06.2017 (plik mp3)


Materiały archiwalne na temat jubileuszu:

Spotkanie Fraterni Katolickiej w Ciampino k. Rzymu, 3-5.11.2016

Bp Andrzej Siemieniewski o jubileuszu

Bp Andrzej Siemieniewski o charyzmacie związanym z sakramentem małżeństwa

Pielgrzymka RRN na Jasną Górę, 26.11.2016

Bp Andrzej Siemieniewski o jubileuszu

Bp Andrzej Siemieniewski do animatorów RRN o charyzmacie naszego Ruchu i jego miejscu we Fraterni Katolickiej