List otwarty kapłanów RRN 2016

Kapłani członkowie Stowarzyszenia Ogólnopolskiego RRN odbywający rekolekcje w Częstochowie, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, podpisali list otwarty skierowany do wszystkich, których spotkali na swojej drodze posługi w RRN. List został odczytany i przekazany na ręce bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRN, w czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej w bazylice jasnogórskiej dla uczestników XIX Międzynarodowej Pielgrzymki RRN na Jasną Górę.


Częstochowa, 2 kwietnia 2016 r.


Do wszystkich Braci i Sióstr
których spotkaliśmy na drodze posługi
w Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Kochani,

W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia pragniemy do Was skierować słowa pozdrowienia z Częstochowy, gdzie u stóp Matki Bożej Królowej Polski przeżywamy nasze doroczne rekolekcje kapłańskie.

Jak Apostołowie w wieczerniku stajemy przed Zmartwychwstałym Panem, który ukazuje nam swoje rany. Jesteśmy świadomi, że także i my je zadaliśmy. Ale Chrystus, który jest wcielonym Miłosierdziem nie oskarża nas, lecz mówi „Pokój wam” (J 20, 19-21) przynosząc nam pojednanie i przebaczenie. Tak jak Apostołom, również i nam powierza pełnienie posługi jednania.

Chcemy podjąć to posłannictwo w przekonaniu, że podobnie jak sługa z przypowieści mamy wobec naszego Pana niemożliwy do spłacenia dług (por. Mt 18, 23n) – każdy swój osobisty. Nie znamy nawet w pełni jego rzeczywistego rozmiaru. Ufamy, że Pan nam ten dług darował, dlatego i my pragniemy darować ewangeliczne „sto denarów” (por. Mt 18, 28) każdemu, do kogo możemy odczuwać w sercu żal lub urazę. Odnosi się to między innymi do zaszłości z trudnej historii naszego Ruchu. My również prosimy o przebaczenie.

A zatem do Was wszystkich wyciągamy dłoń w geście pojednania i braterstwa w Chrystusie.

Wiemy, że nasz gest pozostaje naznaczony ludzkimi ograniczeniami i słabością. Nie leży w ludzkiej mocy wyjść całkowicie z niewoli wspomnień i powracających negatywnych uczuć. Tylko łaska może w pełni oczyścić i przemienić pamięć (por. KKK 2843). Jezusowi, który mówi nam dzisiaj: „Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 38), chcemy być posłuszni jak słudzy z Kany Galilejskiej. I nas mobilizują słowa Maryi, naszej duchowej Matki: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Chcemy napełnić stągwie aż po brzegi wodą naszego niedoskonałego gestu pojednania ufając, że za wstawiennictwem Maryi Jezus przemieni ją w wyborne wino miłosierdzia.

Ponawiając na zakończenie rekolekcji Akt całkowitego oddania się na służbę Chrystusowi w Jego świętym Kościele prosimy Miłosiernego Pana, aby nas przemienił w siebie, aby obdarzył nas swoim własnym miłosiernym spojrzeniem, słowami, myślami i uczynkami. Wszystkim Wam dziękujemy za podjętą modlitwę w intencji o dar pojednania wśród obecnych i dawnych członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Prosimy o jej kontynuowanie, aby Jubileusz Miłosierdzia wydał konkretne owoce: by wszelkie zło zostało zwyciężone dobrem – w naszej wspólnocie, w naszych rodzinach i w osobistym życiu każdego z nas.

Podpisali

Kapłani Ruchu Rodzin Nazaretańskich
uczestniczący w rekolekcjach w Częstochowie
w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2016 r.