The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships

Pragniemy z radością poinformować, że 1 lipca br. Ruch Rodzin Nazaretańskich został pełnoprawnym członkiem Katolickiej Fraterni Ruchów i Wspólnot Charyzmatycznych.
Fraternia (The Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships, www.catholicfraternity.org) jest międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych na prawie papieskim działającym od 1990 r, które zrzesza ponad 130 wspólnot charyzmatycznych i maryjnych z całego świata. Są wśród nich znane ruchy takie jak: Emmanuel, Wspólnota Błogosławieństw, Canção Nova. Do Fraterni mogą być przyjęte jedynie te wspólnoty katolickie, których działalność została uznana przez odpowiednie władze kościelne.

Na spotkaniu z księżmi posługującymi na rekolekcjach RRN na Podhalu, które miało miejsce 8 lipca br. w Bańskiej Wyżnej, bp. Andrzej Siemieniewski mówił m.in. o miejscu naszego Ruchu we Fraterni. Ksiądz Biskup, który od trzech lat jest wiceprzewodniczącym Rady Fraterni, zwrócił uwagę, że Ruch Rodzin Nazaretańskich ma do zaofiarowania innym ruchom propozycję odnowy charyzmatu związanego z sakramentem kapłaństwa, który czyni z kapłana duchowego ojca wspólnoty. Mimo że nasz Ruch nie skupia uwagi na spektakularnych darach widocznych na zewnątrz, jednak jego duchowość pomaga głęboko odnowić charyzmaty Ducha Świętego związane z przeżywaniem swojego miejsca w Kościele: w sakramencie małżeństwa lub kapłaństwa oraz w życiu konsekrowanym. Okazją do podjęcia powyższych rozważań stała się ostatnia książka Księdza Biskupa poświęcona kapłaństwu pt. „Charyzmat Tymoteusza”. Warto zauważyć, że w czerwcu br. Fraternia wspólnie z ICCRS (Światową Koordynacją Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) była współorganizatorem międzynarodowych rekolekcji kapłańskich, wktórych wzięło udział ponad tysiąc księży z całego świata. Z uczestnikami rekolekcji spotkał się papież Franciszek.