Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza osoby pracujące w Służbie Zdrowia i ich rodziny na rekolekcje wakacyjne do Wilcze.

Termin: 8 - 14 sierpnia 2021
Miejsce:

Wilcze na terenie parafii Ciosaniec

Wilcze 10, 64-224 Świętno

ośrodek: www.siodlo.com.pl

Organizator:

ks. Aleksander Werstler - proboszcz parafii Św. Michała Archanioła w Ciosańcu

Opłaty:
  • 136 zł/doba - osoba dorosła
  • 100 zł/doba - dzieci do lat 10 (jako trzecia osoba w pokoju)
  • dzieci do lat 3 - gratis (jako trzecia osoba w pokoju.

Ceny zawierają całodzienne wyżywienie, korzystanie ze strefy SPA, basenów zewnętrznych oraz placu zabaw

Pobyt zaczyna się od g. 16:00 - ciepłym posiłkiem, rekolekcje kończą się śniadaniem.
Doba hotelowa w dniu wyjazdu kończy się o g. 11:00

Zapisy:

Teresa Szulżycka tel. 692-496-628
Zgłoszenie można wysłać przez SMS

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ochronie danych osobowych

Osoba zapisująca się na rekolekcje wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (administratora) i przez wyznaczonych odpowiedzialnych za rekolekcje RRN wyłącznie dla celów wewnętrznych Ruchu i na potrzeby organizacji rekolekcji. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany polegający na: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu lub modyfikowaniu, przeglądaniu oraz ujawnianiu (przez przesłanie tych danych opiekunom, animatorom, kapłanom działającym wewnątrz RRN, przesłanie podmiotom zajmującym się kwaterunkiem na zlecenie RRN, dyrektorom ośrodków rekolekcyjnych w celach meldunkowych, poprzez umieszczanie w spisach grup uczestniczących w rekolekcjach). Zgoda obejmuje także usuwanie lub niszczenie danych po wykorzystaniu dla powyższych celów.

Uczestnik rekolekcji ma prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z osobą dokonującą zapisów na rekolekcje lub z prowadzącymi rekolekcje. Uczestnik ma także prawo do złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy zasady zawarte w Dekrecie Konferencji Episkopatu Polski dn. 13.03.2018 (dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16. roku życia wyraża wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny i tylko te osoby dysponują wskazanymi wyżej uprawnieniami.