Słowo pocieszenia III (do wspólnoty RRN arch. Katowickiej) – ks. Stefan Czermiński