Rekolekcje dla rodzin z dziećmi, dorosłych, studentów i młodzieży.

Termin: Rozpoczęcie 5 sierpnia mszą św. O godz 17:30 w kościele św Józefa w Małym Cichym.
Rejestracja uczestników od godz 11-tej rano w domu bazowym nr 36c w Małym Cichym.
Miejsce: Małe Ciche
Zgłoszenia przyjmuje: Irena Góra-Rojowska tel. 662-036-972 , email: ira499@wp.pl
(należy podać imię, nazwisko, adres i telefon kom.)
Koszt rekolekcji:
  • 270 zł - dorośli
  • 230 zł - studenci do 26 roku życia
  • 220 zł - dzieci i młodzież (10-19 lat)
  • 170 zł - dzieci 4-10 lat
  • 18 zł - dzieci do 4 lat śpiące z rodzicami

Należy uwzgłędnić pewną kwotę na śniadania i dojazdy do miejsc w których będzie odprawiana msza św.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę od rodziców (lub prawnych opiekunów) na udział w rekolekcjach.


Zaliczkę w wys 100 zł od osoby dorosłej należy wpłacać na konto:
Numer konta: PKO BP 74 1020 2498 0000 8302 0621 1504
najpóźniej do 20 lipca tytułem : Małe Ciche 2017