Grupy dzielenia
Spotkanie 2 : Jak naczynia połączone - bumerang miłości.

Spotkanie 2 : Jak naczynia połączone - bumerang miłości.


Spotkanie 1 : Włączeni w życie i kapłaństwo Chrystusa.

Spotkanie 1 - Włączeni w życie i kapłaństwo Chrystusa.