Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting

Drogą Jezusowego ucznia jest iść dalej, by nieść Dobrą Nowinę. Ale jest jeszcze jeden szlak do przebycia: droga wewnętrzna, pokonywana we własnym wnętrzu, droga ucznia, który szuka na co dzień Pana na modlitwie, na medytacji. Także tę drogę trzeba przebyć, bo jeśli uczeń nie szuka zawsze Boga, Ewangelia, którą niesie innym, będzie słaba, rozcieńczona, bez mocy.

(Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy w Domu św. Marty, 11.06.2015)

Nauczanie Kościoła

20 VI 2016 Ostatnia Msza przed wakacjami: kto osądza, jest obłudnikiem

Chrześcijanin, który osądza innych, jest obłudnikiem. Osąd należy do Boga, a my, kiedy widzimy, że ktoś dopuszcza się zła, powinniśmy mu okazać miłość, wyrozumiałość, modlić się za niego, porozmawiać z nim, ale nigdy nie możemy go osądzać – mówił Papież na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Była to ostatnia Msza publiczna w domu św. Marty przed wakacjami.

Więcej…

 

16 VI 2016 Franciszek na Mszy w czwartek: „Ojcze nasz” kamieniem węgielnym modlitwy

„Ojcze nasz” stanowi kamień węgielny modlitwy chrześcijanina – mówił Franciszek na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Przestrzegł zarazem przed modlitewnym wielosłowiem i widzeniem w modlitwie jedynie czarodziejskiej różdżki. W swej refleksji Papież wyszedł od dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus uczy modlitwy do Ojca. Zaakcentował właśnie słowo „Ojciec” oraz Jezusowe wskazanie, by modlić się w sekrecie.

Więcej…

 

14 VI 2016 Papież na wtorkowej Mszy: módlmy się za swych nieprzyjaciół

Umiejętność modlitwy za tych, którzy nam źle życzą, stanowi wyznacznik doskonałości życia chrześcijańskiego. Przykazania i prawo Jezus pokazał nam bowiem w nowym świetle. Przypomniał, że w centrum musi stać nie preferowana przez uczonych w Piśmie kazuistyka, ale przykazanie miłości Boga i bliźniego. Franciszek mówił o tym na porannej Mszy w Domu św. Marty.

Więcej…

 

10 VI 2016 Papież na Mszy w piątek: Boga spotkasz w ciszy

Życie chrześcijańskie można opisać trzema postawami: „na stojąco”, czyli oczekując na przyjęcie Boga, „w wyciszeniu”, czyli tak, by usłyszeć Jego głos, oraz „wychodząc”, aby głosić Go innym. To główne przesłanie piątkowej homilii Franciszka na Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Papież zwrócił uwagę również na sytuację grzesznika, który zdecydował się rozpocząć na nowo życie z Bogiem. Zawsze może w takiej sytuacji pojawić się u niego obawa, a nawet rodzaj depresji, że nie uda mu się tego zrobić, zwłaszcza gdy w życiu pojawią się trudności.

By zgłębić to zagadnienie i wskazać drogę wyjścia z tunelu, Ojciec Święty nawiązał do sytuacji syna marnotrawnego, który przeżył takie załamanie, gdy głodny patrzył na stado świń. To jeden z przykładów. Inny wskazują czytania liturgiczne ostatnich dni z Pierwszej Księgi Królewskiej. Pojawiający się w nich prorok Eliasz czuje się zwycięzcą, który dla wiary pokonał setki bałwochwalców na Górze Karmel. To powoduje jednak, że po raz kolejny jest prześladowany. Załamany pada pod drzewem, by czekać, aż umrze. Pan jednak posyła mu anioła z trzema polecenia: wstań, jedz i wyjdź!

Więcej…

 

9 VI 2016 Franciszek na Mszy w czwartek o zdrowym realizmie w Kościele

O zdrowym realizmie, którego Jezus uczył apostołów, tak koniecznym w życiu chrześcijanina, mówił Franciszek na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Papież położył duży nacisk na krzywdę, jaką ludowi Bożemu wyrządzają ludzie Kościoła, których życie odbiega od tego, czego sami uczą. Punktem wyjścia papieskiej refleksji były słowa, które Jezus skierował do uczniów w dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.

Więcej…

 

7 VI 2016 Papież na Mszy we wtorek: chrześcijanin światłem dla innych

Dla chrześcijanina akumulatorem zasilającym jego światło jest modlitwa. To główna myśl papieskiej homilii podczas wtorkowej Mszy w Kaplicy Domu św. Marty. Franciszek ostrzegał również, by nie stać się mdłym jak zwietrzała sól. Zachęcał także do przezwyciężania pokusy „duchowości zwierciadła”, która koncentruje się na tym, by oświetlać samego siebie zamiast nieść światło wiary innym.

Więcej…

 

6 VI 2016 Papież na Mszy w poniedziałek o życiu Błogosławieństwami

O potrzebie nieustannego odnoszenia się do ewangelicznych Błogosławieństw, które wskazują właściwą drogę życia chrześcijańskiego, mówił Papież w homilii podczas poniedziałkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Według Franciszka w opozycji do nich stoją trzy postawy: bałwochwalstwo bogactwa, próżność i egoizm. By nie zagubić się na drodze wiary, chrześcijanie winni patrzeć nieustannie na czytelny kierunkowskaz, jaki stanowią Błogosławieństwa. Zignorowanie tego, co on wskazuje, może oznaczać poślizg w stronę trzech powyższych postaw negatywnych.

Więcej…

 

31 V 1016 Franciszek: służba i wychodzenie do ludzi zmieniają świat

Gdybyśmy nauczyli się służyć i wychodzić do ludzi, jakże bardzo zmieniłby się świat. Franciszek mówił o tym w czasie wtorkowej Mszy w Domu św. Marty. Komentując czytany dziś fragment Ewangelii opisującej nawiedzenie Elżbiety przez Maryję wskazał na zawarte w nim cechy kobiecej odwagi, zdolności wychodzenia na spotkanie innych, gotowości niesienia pomocy a nade wszystko radości wypełniającej serce i wskazującej nowe horyzonty.

Więcej…

 

30 V 2016 Papież na Mszy w poniedziałek o drodze wiary

Tak Kościół, jak i każdy chrześcijanin muszą dbać o to, by na swej drodze wiary nie zamknąć się w systemie reguł, ale zostawić miejsce dla pamięci o otrzymanych od Boga darach, a także o dynamizmie proroctwa i horyzoncie nadziei. To główne myśli papieskiej homilii podczas poniedziałkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

24 V 2016 Franciszek: świętości nie można kupić, wykuwa się ją życiem

Świętości nie można kupić ani dać komuś w prezencie, nie zdobywa się jej najlepszymi ludzkimi wysiłkami. Osiągamy ją na drodze codziennego życia tylko wtedy, gdy wspierają nas cztery niezbędne elementy: odwaga, nadzieja, łaska i nawrócenie. Papież mówił o tym na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Punktem wyjścia jego refleksji było czytanie z 1 Listu św. Piotra, który nazwał „małym traktatem o świętości”. Franciszek zachęcił też, byśmy prosili o łaskę kroczenia wciąż w obecności Boga, starając się być nieskazitelnymi.

Więcej…

 

23 V 2016 Papież u św. Marty: radość dowodem osobistym chrześcijanina

Jeśli ktoś mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, a nie ma w nim radości, to coś w nim jest nie tak. Nie można być chrześcijaninem i nie mieć radości – mówił Papież na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Podkreślił, że również pośród życiowych doświadczeń i cierpienia chrześcijanin potrafi zawierzyć się Bogu i żyć w nadziei. Nigdy nie zostaniemy bowiem pozbawieni radości z tego, co Bóg w nas dokonał, odradzając nas w Chrystusie i dając nam nadzieję.

Więcej…

 

20 V 2016 Papież na Mszy: prawda o małżeństwie i zrozumienie słabości

Chrystus wychodzi ponad ludzki sposób widzenia, sprowadzający plan Boży do kazuistyki, do „równania matematycznego” – wskazał Papież na Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Przypomniał, że na Jezusa zastawiano wiele „pułapek”. O jednej z nich opowiada dzisiejsza Ewangelia. Faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Więcej…

 

19 V 2016 Franciszek o krwiopijcach zniewalających pracowników

Kto wyzyskuje pracowników do zbicia własnej fortuny jest krwiopijcą zniewalającym ludzi, a to jest grzech śmiertelny. Papież mówił o tym na Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Przypomniał, że „nie można służyć Bogu i mamonie” oraz że bogactwa, które same w sobie nie są niczym złym, mogą stać się „kajdanami” niepozwalającymi nam w wolności podążać za Jezusem. Papieskie słowa były nawiązaniem do Listu św. Jakuba, w którym apostoł stanowczo upomina bogacących się wykorzystywaniem innych: „Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów”.

Więcej…

 

17 V 2016 Papież: pieniądze i władza brudzą Kościół, koniec z karierowiczami

Jezus wskazuje nam drogę służby, często jednak w Kościele są ludzie szukający władzy, pieniędzy i własnej chwały. Papież Franciszek mówił o tym na porannej Mszy w Domu św. Marty. Podkreślił, że chrześcijanie muszą się oprzeć „pokusie światowości” dzielącej Kościół i przestrzegł przed karierowiczami gotowymi zniszczyć drugiego, byle tylko się wybić.

Punktem wyjścia papieskiej refleksji była dzisiejsza Ewangelia, w której apostołowie posprzeczali się o to, który z nich jest największy. Ojciec Święty wskazał, że również dziś pokusa światowości rozbija Kościół. „Jezus – podkreślił Franciszek – mówi językiem pokory, śmierci, zbawienia, a apostołowie językiem karierowiczów: który z nich osiągnie większą władzę”.

Więcej…

 

12 V 2016 Papież na Mszy w czwartek: chrześcijanie mają dążyć do jedności

Jezus modli się o jedność chrześcijan, ale w Kościele są siewcy chwastów, którzy niszczą wspólnotę grzechami języka. Mówił o tym Franciszek podczas porannej Mszy w czwartek w kaplicy Domu św. Marty.

To pragnienie jedności wierzących Jezus wyraził w swej modlitwie arcykapłańskiej przed męką. Przypomina o tym fragment Ewangelii św. Jana z dzisiejszej liturgii. Czytamy w nim, że Pan modli się: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył”. Te słowa były głównym odniesieniem papieskiej homilii.

Więcej…

 

10 V 2016 Papież na Mszy we wtorek: misjonarz spala się dla Jezusa

Mamy być ulegli głosowi Ducha Świętego, który popycha nas do „spalania się” dla głoszenia Ewangelii nawet w najodleglejszych miejscach. Taka była główna myśl papieskiej homilii na wtorkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Franciszek mówił o sile powołania, które uzdalnia ludzi do poświęcenia swego życia Chrystusowi. To właśnie taki ogień rozpalił serce św. Pawła, a także „tak wielu młodych ludzi, dziewcząt i chłopców, którzy opuścili swój kraj, swoją rodzinę i poszli daleko, na inne kontynenty, by głosić Jezusa Chrystusa”.

Więcej…

 

9 V 2016 Msza w poniedziałek: dzięki Duchowi nie jesteśmy wirtualni

Duch Święty porusza Kościół, ale dla wielu współczesnych chrześcijan wciąż pozostaje obcy. Mówił o tym Franciszek w homilii na poniedziałkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Podkreślił, że to właśnie Duch czyni nas chrześcijanami „realnymi”, a nie „wirtualnymi”. Zachęcał zatem, by otworzyć się na Niego, gdyż wskazuje On nam prawdziwą drogę wolności.

Więcej…

 

6 V 2016 Papież na Mszy w piątek: nadzieja otwiera na radość życia

Prawdziwy chrześcijanin nie znieczula swego bólu, lecz przeżywa go w nadziei, że Bóg da mu radość, której nikt mu nie odbierze. To myśl przewodnia piątkowej homilii Franciszka na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

3 V 2016 Papieska Msza we wtorek: chrześcijanin bez Jezusa jak mumia

Jezus jest „właściwą drogą” dla chrześcijanina. Ważne jest zatem, by nieustannie sprawdzać, czy nią idziemy, czy też zagubiliśmy doświadczenie wiary albo zatrzymaliśmy się w miejscu. To jedna z głównych myśli papieskiej homilii podczas wtorkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

2 V 2016 Papież na Mszy w poniedziałek: prześladowania ceną świadectwa

Duch Święty daje nam siłę, abyśmy byli świadkami Jezusa nawet wśród prześladowań, zarówno tych wielkich, w których trzeba oddać życie, jak i tych małych, przez obmawianie i krytykę. To główna myśl homilii Franciszka na poniedziałkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

29 IV 2016 Papież na Mszy w piątek: chrześcijanie mają być ludźmi światła

Chrześcijanin nie chodzi ciemnymi drogami, bo tam nie ma prawdy o Bogu. Ale nawet jeśli by na nie wszedł, może liczyć na przebaczenie i łagodność Boga, który go przywróci do życia w świetle. Taka była główna myśl homilii Franciszka podczas porannej Mszy w piątek w kaplicy Domu św. Marty.

Trwać w światłości jak Bóg. I bez grzechu, ponieważ nie ma takiego błędu, który – uznany przez tego, kto go popełnił – nie przyciągnąłby czułości i przebaczenia Ojca. „Takie jest życie chrześcijańskie” – mówił Franciszek, komentując fragment Pierwszego Listu św. Jana. Apostoł stawia w nim wierzących wobec poważnej odpowiedzialności. Nie mogą żyć dwulicowo: światłością na zewnątrz i ciemnością w sercu, bo „Bóg jest wyłącznie światłem” – podkreślił Ojciec Święty.

Więcej…

 

28 IV 2016 Papież na Mszy w czwartek: Duch Święty silniejszy od obaw

W dzisiejszym Kościele, tak jak i dawniej, istnieją pewne obawy przed otwarciem się na nowości Ducha Świętego. On jednak pomaga nam to przezwyciężać i iść pewnie naprzód drogą Jezusa. Mówił o tym Papież podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Więcej…

 

22 IV 2016 Franciszek w piątek u św. Marty: nie wolno przemilczać Chrystusa

Chrześcijanin nie może przemilczać orędzia o Jezusie – mówił Franciszek w kaplicy swej watykańskiej rezydencji na porannej Eucharystii. Sprawował ją w 43. rocznicę swoich ślubów zakonnych.

Więcej…

 

21 IV 2016 Franciszek na Mszy w czwartek: pamięć o działaniu Boga wzmacnia naszą wiarę

Chrześcijanin powinien zawsze pamiętać o sposobie i okolicznościach, w jakich Bóg był obecny w jego życiu. Ta pamięć wzmacnia bowiem naszą drogę wiary. Franciszek mówił o tym podczas Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wskazał, że należy pamiętać nie tylko o rzeczach pięknych, ale również o przeszkodach i odejściach, by uświadomić sobie, że „Bóg zawsze jest przy nas i nie odstraszają Go nasze złośliwości”.

Więcej…

 

19 IV 2016 Papież na Mszy we wtorek: zamknięcie na Boga osieroceniem

Chrześcijanin, który nie daje się pociągnąć Ojcu w stronę Jezusa, żyje jak osierocony. Z kolei serce otwarte na Boga jest zdolne do przyjęcia „nowości” wnoszonej przez Ducha Świętego. To główna myśl homilii Franciszka podczas wtorkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Nawiązał on w niej do czytanego w dzisiejszej liturgii fragmentu z Ewangelii św. Jana.

Więcej…

 

18 IV 2016 Papież u św. Marty: tylko Jezus bramą w wieczność i na co dzień

Kto słucha głosu Jezusa i idzie za Nim, nigdy nie zbłądzi – mówił Franciszek na Mszy w kaplicy swej watykańskiej rezydencji. W homilii odniósł się do tego, co Jezus mówi o sobie jako Dobrym Pasterzu i jedynej bramie. W tym kontekście ostrzegł też przed wróżkami i jasnowidzami, którzy sprowadzają nas na błędne drogi. To właśnie do nich zastosował słowa Jezusa, w których mówi On, że „kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, jest złodziejem i rozbójnikiem”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Oficjalna strona Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Ruch Rodzin Nazaretańskich
Copyright © 2010 Koordynacja Krajowa Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć działania RRN,
prosimy o dokonywanie wpłat na podane niżej konto:
87 1240 5338 1111 0010 3452 7000